Medicijnen

Goede samenwerking levert resultaat op bij de aanpak van medicijnresten die in het water belanden. Dat concludeert het RIVM in een wetenschappelijk artikel dat deze week verscheen in de British Journal of Clinical Pharmacology. De betrokken organisaties werken sinds 2018 aan de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Doel daarvan is het verminderen van medicijnresten in het water.

De samenwerking tussen verschillende partijen kwam de afgelopen jaren goed op gang. In het project werken producenten van medicijnen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en anderen samen om de hoeveelheid medicijnresten in water terug te dringen. En dat levert resultaat op. Zo neemt het Nederlands Huisartsengenootschap nu de impact op het milieu mee wanneer hun richtlijnen worden herschreven. Een voorbeeld is het vervangen van gasinhalatoren door poederinhalatoren (voor astmapatiënten) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. 

Impact op milieu 

Voor artsen is een bijscholingsmodule ontwikkeld, die zorgt voor bewustwording. Hierdoor houden artsen bij het voorschrijven van medicijnen rekening met de impact op het milieu. Dit doen ze bijvoorbeeld door minder grote hoeveelheden medicijnen voor te schrijven. Dit verkleint de kans dat er te veel is meegegeven en dat een patiënt de overgebleven pillen door het toilet spoelt. Hierdoor komen er minder resten in het oppervlakte water terecht en is er ook minder productie nodig. 

Samenwerking met veel verschillende partijen

Ook de waterschappen werken aan dit probleem. Dit doen zij door de methodes waarmee afvalwater wordt gezuiverd, te verbeteren. Dit is alleen niet mogelijk bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarom is de brede samenwerking in de hele keten volgens de onderzoekers echt noodzakelijk. Bovendien levert het contact meer wederzijds begrip en open communicatie op. Partijen voelen zich hierdoor meer geroepen om meer bij te dragen aan oplossingen voor hun deel van de keten. Het RIVM ziet dat deze partijen elkaar steeds beter vinden.  

Risico voor dieren en planten

Medicijnresten in water zijn een risico voor het milieu. Medicijnresten komen in het milieu terecht via urine en ontlasting en na het afspoelen na gebruik van zalfjes op de huid. Maar ook doordat mensen overgebleven medicijnen verkeerd weggooien. Vanuit het riool komen ze via de rioolwaterzuiveringsinstallaties in het oppervlaktewater. Daar zijn de resten een risico voor de dieren en planten die in het oppervlaktewater leven. Voor mensen zijn de medicijnresten in het oppervlaktewater geen risico, maar de bereiding van schoon drinkwater wordt wel steeds moeilijker.