De Regieraad WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) en IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) hebben op 7 december 2016 gesproken over het ‘Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling’ en de door de Regieraad naar voren gebrachte bezwaren.

U treft het verslag hier aan.
De Regieraad WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) heeft IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) om nadere informatie gevraagd over de visie van IGZ op haar bevoegdheid om veldnormen in te vullen, te interpreteren of mogelijk aan te vullen.

Aanvulling bericht

In antwoord op de laatste vraag heeft IGZ verwezen naar bijgaand document 'IGZ handhavingskader, Richtlijn voor transparante handhaving' , herziene versie januari 2013.