Moeder en dochter op weg naar covid-19 vaccinatie bij de GGD

Mariska van Blankers neemt per 25 oktober de werkzaamheden van Marcel van Raaij over als programmadirecteur van het COVID-19-vaccinatieprogramma. Mariska van Blankers zal samen met Henk Soorsma, die wordt aangesteld als adjunct-directeur, de directie van het vaccinatieprogramma vormen. Marcel van Raaij was tijdelijk aangesteld als programmadirecteur en neemt binnenkort zijn taak weer op als directeur  Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Mariska van Blankers is sinds 2011 verbonden aan het RIVM en was werkzaam in verschillende leidinggevende posities. Haar laatste functie was die van adjunct-directeur van het vaccinatieprogramma COVID-19. Henk Soorsma was afgelopen jaar programmadirecteur bij het programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19. Daar was hij belast met de langere termijn strategie voor COVID.

Het COVID-19 vaccinatieprogramma zal in de huidige vorm blijven bestaan tot de boostercampagne afgerond is. De nieuwe programmadirectie zal aanblijven totdat besloten is hoe de COVID-19-vaccinatie-activiteiten meer structureel in de organisatie van het RIVM kunnen worden opgenomen.

Mariska van Blankers

  Mariska van Blankers

 

 

 

Henk Soorsma

  Henk Soorsma