Intensieve samenwerking van verschillende typen zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten in regionale initiatieven kan de waarde van zorg verhogen: meer gezondheid, niet per se tegen hogere uitgaven aan de zorg. Hiervoor is het nodig om de waarde van de zorg te meten, maar dit is nog niet zo eenvoudig. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Eline de Vries van het RIVM en Tilburg University. In haar onderzoek kwam naar voren dat er in de regionale initiatieven behoefte is de waarde van de zorg beter te kunnen meten. 

In de afgelopen decennia is de betaalbaarheid van Westerse zorgsystemen onder druk komen te staan. Meer mensen kregen één of meerdere chronische aandoeningen. Daarnaast zijn er veel nieuwe (dure) medicijnen en medische technologieën beschikbaar gekomen. Westerse landen zijn daarom op zoek naar manieren om te kunnen voldoen aan de vraag naar zorg van de populatie, en tegelijkertijd de betaalbaarheid van de zorg te waarborgen, oftewel de waarde van zorg te verhogen. 

Regionale samenwerking zorgaanbieders

Een manier om de waarde van de zorg te verhogen, is door een intensieve samenwerking van verschillende typen zorgaanbieders in regionale initiatieven. Door deze samenwerking kan de zorg beter worden afgestemd op de vraag van de persoon, zodat deze de zorg ontvangt die nodig is. Belangrijk is dat onnodige zorg en complicaties door verkeerde of uitgestelde zorg wordt voorkomen. Onderaan de streep levert dit meer gezondheid op, niet per se tegen hogere uitgaven aan de zorg. Hierdoor verhoogt de waarde van zorg. 

Meten is weten

Het onderzoek van De Vries laat zien dat zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten behoefte hebben om de waarde van zorg te kunnen meten. De waarde van zorg is de verhouding tussen wat in de zorg wordt geïnvesteerd (mensen en middelen) en wat het resultaat ervan is (gezondheid). Het is belangrijk om de waarde van de zorg te meten, zodat je vervolgens de juiste beslissingen kunt nemen om die waarde te verhogen. 

De waarde van zorg kan gemeten worden met bestaande data, die beschikbaar is over vrijwel alle inwoners van Nederland. Deze kunnen op een goed beveiligde manier geanalyseerd worden. Een voordeel hiervan is dat bestaande data niet speciaal voor het onderzoek geregistreerd en verzameld hoeft te worden. Wel bestaan er nog vragen ten aanzien van privacy en bevoegdheid om op een grotere schaal, bijvoorbeeld door de regionale initiatieven zelf, deze data te kunnen gebruiken.

Anders betalen voor zorg

Als onderdeel van het onderzoek heeft De Vries gekeken naar nieuwe manieren om voor de zorg te betalen. Dat zou kunnen door groepen van zorgaanbieders een bedrag te betalen om de zorg voor een bepaalde doelgroep te organiseren. Omdat op deze manier een gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid ontstaat, kan dit de samenwerking in de zorg verder bevorderen en zo de waarde van de zorg vergroten. Uit literatuuronderzoek blijkt dat er nog weinig bekend is over de effectiviteit van deze bekostigingsmodellen.