De Werkgroep Infectie Preventie (WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)) heeft de richtlijn Virale hemorragische koortsen (VHK) gepubliceerd op haar website. Het betreft een geheel herziene versie van de huidige richtlijn.

Het tussentijdse Ebola-advies komt met de publicatie van deze richtlijn te vervallen. U kunt de richtlijn Virale hemorragische koortsen en een tabel met de verantwoording van het landelijk commentaar vinden op de website van de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) (www.wip.nl). 

De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar!