De interactieve website www.regiobeeld.nl is uitgebreid en vernieuwd. Deze site helpt zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod in gemeenten en regio’s. Vanaf eind januari is de vernieuwde website online. De site is ontwikkeld door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ter ondersteuning van het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Met de website kunnen gemeenten inzicht verkrijgen in de sociale en gezondheidssituatie van de bevolking. Ook wordt een link gelegd met het benodigde aanbod aan zorg- en ondersteuning. Veldpartijen kunnen de website gebruiken bij het maken van regio-analyses. 

Vraag en aanbod

Het maken van een regiobeeld is geen doel op zich, maar een middel dat inzichtelijk maakt waar actie nodig is. Het laat zien wat goed gaat en wat beter kan. Met de informatie beschikbaar via Regiobeeld.nl kunnen partijen in hun eigen regiobeeld ook laten zien welke zorgvragen de regio te wachten staan, afgezet tegen het huidige aanbod in de zorg.

Verpleegcapaciteit

Regiobeeld.nl bevat de meest recente prognoses op het gebied van bevolkingsontwikkeling, zorgvraag, zorgaanbod, leefstijl & gezondheid en sociale omgeving. Voor verpleegcapaciteit bijvoorbeeld is het nu inzichtelijk om per regio de huidige en toekomstige vraag naar zorgzwaartepakket in te zien. Bezoekers van de site kunnen zelf naast indeling op het niveau van gemeente en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-regio’s nu ook kiezen voor indeling op zorgkantoorregio’s en arbeidsmarktparticipatieregio’s.

In 2020 worden indicatoren over fysieke omgeving en eerstelijns indicatoren op aandoeningenniveau toegevoegd. Daarnaast is de wens om op Regiobeeld.nl meer wijk-gerichte indicatoren toe te voegen en overzichten te maken die voor de eindgebruik makkelijker toepasbaar zijn. 

Databronnen

Het RIVM maakt voor Regiobeeld.nl gebruik van diverse databronnen zoals Nivel zorgregistratie, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) data, onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW), gezondheidsmonitor GGD en prognose voor bevolking en huishoudens (Primos bevolkingsprognose - ABF research).