Zie pagina 2 van OMT-advies 77 deel 2: “Voor verdere uitwerking van deze afwegingen verwijs ik u naar het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)-achtergronddocument Mondneusmaskers medische risicogroepen, welke online beschikbaar komt.”

Let op: deze bijlage is verouderd.