Zie pagina 2 van OMT-advies 77 deel 2: “Voor verdere uitwerking van deze afwegingen verwijs ik u naar het OMTOutbreak Management Team-achtergronddocument Mondneusmaskers medische risicogroepen, welke online beschikbaar komt.”

Let op: deze bijlage is verouderd.