‘One Health’ is een interdisciplinaire samenwerking om de gezondheid van mensen, dieren en milieu te verbeteren. Om de samenwerking van verschillende disciplines te verbeteren binnen infectieziektebestrijding heeft het RIVM een One Health-portal. 

Wat is het One Health portal?

De One Health portal richt zich vooral op infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan. De portal is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein. Het is een digitaal platform om humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking te faciliteren. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico's hierop.

Naar de One Health Portal