Het vijfde RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) congres over ontwikkelingen in de pre- en neonatale screeningen zal worden geopend door em. prof professor (professor). dr. André van der Zande, directeur-generaal RIVM.

Na cum laude zijn studie biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden te hebben afgerond,  promoveerde André van der Zande in 1984 aan dezelfde universiteit op het spanningsveld tussen recreatie en vogelbescherming. Vanaf 1986 gaf hij leiding aan diverse grote kennisinstellingen in Wageningen. Daarnaast was hij parttime Belvedère-hoogleraar Ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan de Wageningen Universiteit. In 2002 maakte André Van der Zande de overstap naar het voormalig ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) waar hij als directeur-generaal verantwoordelijk was voor onder andere het plattelandsbeleid, natuur en biodiversiteit, mestbeleid en algemeen milieubeleid. In 2007 werd hij daar secretaris-generaal. Vanaf 1 januari 2011 is hij directeur-generaal van het RIVM waar hij dit jaar afscheid neemt in verband met zijn pensioen.