Dit achtergronddocument over de organisatie van het modelbeheer Externe Veiligheid beschrijft de afspraken die gemaakt zijn over de reikwijdte van het modelbeheer en over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren.