Samenvatting
Angst voor bijwerkingen/schadelijke effecten en twijfels over de effectiviteit van het vaccin waren belangrijke redenen voor ouders om vaccinatie te weigeren. Tijdens de pandemie in 2009 werden twijfels over het nut, de veiligheid en eff ectiviteit van de vaccinatie bediscussieerd in de media; niet alleen door antivaccinatiegroeperingen, maar ook door kritische experts. Om ouders bij toekomstige vaccinatiecampagnes beter in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen, is het van belang dat zij over voldoende en juiste informatie beschikken. De overheid kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van ouders door hen te informeren, niet alleen over de voordelen van bestrijdingsmaatregelen (zoals vaccinatie), maar ook over eventuele nadelen/onzekerheden. Het verwijzen naar betrouwbare informatiebronnen die toegankelijk zijn voor het algemene publiek kan hieraan bijdragen. Dit is in lijn met de aanbevelingen uit het evaluatierapport van de aanpak Nieuwe Influenza A (H1N1) uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Helsloot, 2011).

Het artikel is hiernaast te downloaden als pdf. De gehele uitgave van het themanummer over vaccinaties is vanaf juli 2013 te lezen op de website van de Nederlandse Verneniging voor bio-ethiek (onder publicaties) op http://www.nvbe.nl/.

Een uitgebreide beschrijving van de resultaten van dit onderzoek zoals gepubliceerd in Vaccine (2011) is te vinden op PubMed: Bults M, Beaujean DJMA, Richardus JH, van Steenbergen JE, Voeten HACM. Pandemic influenza A (H1N1) vaccination in The Netherlands: Parental reasoning underlying child vaccination choices. Vaccine 2011;29:6226-6235.