Titel Auteurs Rapportnummer
“New Approach Methodologies” in de veiligheidsbeoordeling van consumentenproducten en voedsel A Kienhuis, L de Wit-Bos, J van Engelen 2020-0093
Ambulancezorg Rijtijdenmodel - actualisatie 2021 GJ Kommer, L de Vries, Z Etemad-Ghameshlou, J Ferreira, SM Mohnen 2021-0146
Analyseren van het effect van het hebben van diabetes op de sterftekans en levensverwachting R Poos, M Nielen, H Hilderink 2021-0169
Evaluatie onverplichte financiële tegemoetkoming Q-koorts - de betekenis van een gebaar AF Gorter, MCM Busch, F van der Lucht 2021-0016
Exploring the necessity of additional data requirements under the pesticide regulation to take into account endophytes J Scheepmaker 2021-0056
Gewasbeschermingsmiddelen en neurodegeneratieve ziekten: mogelijkheden om de toelatingsvereisten te verbeteren H Heusinkveld, G Wolterink, E de Jong, E Hessel 2021-0153
Herziening van de risicobeoordeling van GenX en PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) in moestuingewassen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht PE Boon, JD Creutzfeldt-Jakob (Creutzfeldt-Jakob) te Biesebee, kBGH Bokkers, AS Bulder 2021-0064
Herziening van de risicobeoordeling van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in moestuingewassen in Helmond PE Boon, JD te Biesebee, kBGH Bokkers, AS Bulder 2021-0071
Het gebruik van workout-supplementen door sporters in Nederland L Razenberg-GiesbersS NotenboomL de Wit-Bos 2021-0116
Het geschatte effect van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling op de dagelijkse zout- en suikerinname in Nederland. Eindrapportage 2014-2020 S ter Borg, MH Beukers, HAM Brants, IEJ Milder, ECWilson-van den Hooven 2020-0173
Implementatieplan vitamine K-profylaxe voor zuigelingen J Verkaik-Kloosterman, MH de Jong 2021-0015
Indicatoren E-healthmonitor 2021-2023 en doelstellingen voor e-health JJ Aardoom, L van Deursen, CJM Rompelberg, LMB Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit) Standaar, AWM Suijkerbuijk, LHD van Tuyl, A Versluis, MJM Wouters 2021-0060
Inventarisatie aanvullende maatregelen Nationaal Preventieakkoord. Mogelijke vervolgstappen richting de ambities voor 2040 A van Giessen, E Douma, T Kuijpers, E Nawijn, I van Gestel, S Pees, N Koopman, E de Pon, J Boer 2021-0053
Landelijke en lokale uitgaven aan gezondheidsbevordering: een nulmeting M Oosterhoff, J van Leerdam, A Suijkerbuijk, J Polder 2021-0095
Minimum Unit Pricing voor alcohol. Onderzoek naar de haalbaarheid van invoering in Nederland A de Wit, K Visscher, E Over, N van Gelder, B Everaars, P van Gil, sC Voogt 2021-0014
Monitor cliëntondersteuning 2020: cijfers en ervaringen TA Hulshof, A de Bekker, A Verweij, F Baâdoudi, F Bauer, M de Bruin-Kooistra, J Eeuwijk, CL van den Brink 2021-0017
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport I. Mentale gezondheid van studenten in het hoger onderwijs JM Joint meeting (Joint meeting) Dopmeijer, J Nuijen, MCM Busch, NI Tak, A Verweij 2021-0194
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs. Deelrapport II. Middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs JM Dopmeijer, J Nuijen, MCM Busch, NI Tak, N van Hasselt, A Verweij 2021-0195
Nicotineproducten zonder tabak voor recreatief gebruik CGGM Pauwels, IME Bakker-t Hart, I Hegger, W Bil, PMJ Bos, R Talhout 2020-0152
Overzicht kwaliteitsbeoordeling beschermende middelen in de COVID-19-crisis APT Hartendor, pBJ Venhuis, PHJ Keizers 2021-0137
Plantgifstoffen in voedsel. Hoeveel krijgen we daarvan binnen? C Sprong, L de Wit-Bos 2020-0120
Preventief gezondheidsbeleid 2006-2018. Wat zijn de effecten en lessen? JMA Boer, JM van Gestel, ER Douma, S Pees, S Ba, sL Lemmens, E Zantinge, GCM Herber 2021-0088
Prijsgevoeligheid van rokers. Gedragseffecten van accijnsverhoging: stoppen, minderen, goedkoper product roken of kopen over de grens? K Visscher, M Lambooij, A Suijkerbuijk, P van Gils, A de Wit 2021-0013
Reclame voor en gebruik van alcoholvrije dranken GA de WitB EveraarsB BilderbeekK VisscherR HendrikxC Voogt 2021-0069
Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2021 GJ Komme, rP Engelfriet, E Over, J de Sousa Jorge Ferreira, SM Mohnen 2021-0183
Risk assessment of herbal preparations containing St John's wort L de Wit, S Jeurissen, W Chen 2019-0115
Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst JLA Penning, A Havermans, EJZ Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen) Krüsemann, E Schenk, WF Visser, IME Bakker ’t Hart, R Talhout 2021-0074
Sport- en Beweeggedrag in 2020 M DuijvestijnT SchurinkS van den BergS EuserW Wendel-Vos 2021-0117
Verhogen van testdeelname tijdens de pilot grootschalig testen in de gemeente Dronten en gemeente Bunschoten J Sanders, C Zomer, R HoekstraJ,  de Ron, T Blanken, S Epskamp, S van Dijken, M Gerkema, L Hart, O Visser, D Borsboom, M de Bruin 2021-0089
Verkenning DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-testen voor persoonlijke preventie van veelvoorkomende aandoeningen SM Onstwedder, T Rigter, ME Jansen 2021-0012
Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2020 A van Giessen, J Boer, I van Gestel, S Pees, E Douma, T Kuijpers, E du Pon, E Nawijn, N Koopman 2021-0098
Zeewierconsumptie in Nederland C Dinnissen, E Nawijn, H Brants, C van Rossum 2020-0195
Zout-, verzadigd vet- en suikergehalten in bewerkte voedingsmiddelen. RIVM Herformuleringsmonitor 2020 E Steenbergen, EC European Commission (European Commission) Wilson- van den Hooven, S ter Borg, HAM Brants, EM Niekerk, A Lindeboom, RJ de Klein, IEJ Milder 2021-0138