11e symposium verpleegkundigen M&Gmaatschappij&gezondheid infectieziektebestrijding

De vakgroep infectieziekten van de V&VNVerpleegkundigen en Verzorgenden Nederland afdeling Maatschappij en Gezondheid () en de voorbereidingscommissie nodigen je graag uit voor de 11e editie van het tweejaarlijkse symposium op 10 mei 2019. Een unieke dag om praktijkkennis over te dragen en ervaringen te delen.

Het thema is dit jaar vaccinaties. Ook het team infectieziekten krijgt steeds meer vragen over vaccinaties binnen en buiten het RVPRijksvaccinatie programma. Zorgen over de dalende vaccinatiegraad,. Meningokokkenziekte en de lopende campagne. Wat weten we nu eigenlijk van de verschillende vaccinaties? Waar lopen we als professional tegenaan? En hoe kunnen we in gesprek gaan met publiek? Maar ook: hoe goed vaccineren we onszelf? We hopen dat deze dag antwoorden zal geven op jullie vragen en kan inspireren je verpleegkundige rol binnen dit thema te vergroten. Graag nodigen we ook de vertegenwoordigers van de afdeling JGZJeugdgezondheidszorg van iedere GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst uit.

Marian Lenders                                 Ton Oomen 
Vervangend Voorzitter vakgroep Infectieziekten                Secretaris LOVILandelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding

          

Programma

Dagvoorzitter: Dieuwke Vosvluchtige organische stoffen 
Teammanager Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden

09.00 Registratie en inloop met koffie/thee

09.30

Opening en welkom | Marian Lenders, vervangend voorzitter vakgroep infectieziekten V&VNVerpleegkundigen en Verzorgenden Nederland/M&Gmaatschappij&gezondheid  en Jaap van Dissel,  directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

10.00

Stand van zaken en de toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma | Rolf Appels, arts , Medisch adviseur RVPRijksvaccinatie programma, RIVM

10.30 Dilemma’s rond cocooning kinkhoest | Olga Visser, arts , GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
   
11.00 Koffie en theepauze
   
11.30 De achtergronden bij het vaccinatiebeleid van de overheid | Daniëlle van Bentem, ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
12.00 Vaccinaties vanuit religieus-historisch perspectief  | Henri Spaan, huisarts
   
12.30 Lunch
   
13.00 Overdracht uit de regio 
  Regio’s delen initiatieven met een Pecha Kucha-presentatie
   
14.15 Workshopronde 1
  1. Bescherm jij Emma? Jonge baby’s beschermen door jezelf te laten vaccineren | Jane Pattipeilohy en Carin Bos, beiden verpleegkundigen , GGD Regio Utrecht.
  2. Vaccinaties buiten het RVP | Helma Ruijs, arts , RIVM
  3. Communicatiestrategie & implementatie van campagnes RIVM | Esther Rikkenga, RIVM
  4. Shared Decision Making, hoe doe je dat? | Anne van Stralen, Bureau Habitpro 
   
15.00 Koffie en theepauze
   
15.15 Workshopronde 2
  1. Communicatiestrategie & implementatie van campagnes RIVM | Esther Rikkenga, RIVM
  2. Shared Decision Making, hoe doe je dat? | Anne van Stralen, Bureau Habitpro 
  3. Vaccinaties op het kinderdagverblijf, ethische aspecten | André Krom, docent ethiek
  4. Ga voor die positieve prik(kel). Belonen zorgpersoneel effectief?  | Willem den Hartog, deskundige infectiepreventie Maartenskliniek Nijmegen
   
16.00 Plenair. Terugkoppeling, wat neem je mee en bagage voor onderweg
   
16.30 Afsluiting

Marian Lenders | voorzitter vakgroep infectieziekten V&VNVerpleegkundigen en Verzorgenden Nederland-M&Gmaatschappij&gezondheid, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
Nicole Leerssen | verpleegkundige infectieziektebestrijding, GGD Kennemerland
Ilja Geertzen | verpleegkundige infectieziektebestrijding GGD Zaanstreek-Waterland
Mathilde Balke | verpleegkundige infectieziektebestrijding GGD regio Utrecht
Jolande Galdermans | verpleegkundige infectieziektebestrijding GGD regio Utrecht
Klazien Groeneveld | evenementenbureau RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ton Oomen | verpleegkundige infectieziektebestrijding LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding/CIbCentrum Infectieziektebestrijding/RIVM, LOVILandelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding