Verslag en presentaties van de Nationale PBTPersistent, Bioaccumulerend en Toxisch Workshop georganiseerd door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Stoffen Expertise Centrum op 12 december 2011

Voor de meeste chemische stoffen wordt binnen de REACH-wetgeving een beoordeling van de persistentie, het bioaccumulerende vermogen en de toxiciteit (PBTPersistent, Bioaccumulerend en Toxisch) uitgevoerd. Niet alle stoffen worden echter binnen het REACH-kader beoordeeld. Bijvoorbeeld (dier)geneesmiddelen, biociden en gewasbeschermingsmiddelen vallen onder een andere wetgeving waarbij soms wel, maar soms ook niet, een PBT-beoordeling wordt uitgevoerd.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu organiseerde op 12 december 2011 een Nationale workshop voor PBT-beoordeaars, beleidsmakers van de ministeries, beleidsadviseurs van andere instituten en anderen die met PBT-beoordelingen van doen hebben. Het doel van de workshop was:

  • het overbrengen van het belang en de positie van de PBT-beoordeling
  • kennisoverdracht omtrent het uitvoeren van PBT-beoordelingen
  • verbinden van/kennismaking met PBT-gerelateerde kaders
  • bediscussi√ęren van verschillen tussen de kaders en de gevolgen daarvan

Het programma bestond uit twee delen, een technisch en een beleidsmatig deel.

Er hebben zich voor de workshop 72 deelnemers aangemeld. Tijdens de workshop waren 40-50 deelnemers aanwezig.