Verslag en presentaties van de Nationale PBT Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch (Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch) Workshop georganiseerd door RIVM - Stoffen Expertise Centrum op 12 december 2011

Voor de meeste chemische stoffen wordt binnen de REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)-wetgeving een beoordeling van de persistentie, het bioaccumulerende vermogen en de toxiciteit (PBT Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch (Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch)) uitgevoerd. Niet alle stoffen worden echter binnen het REACH-kader beoordeeld. Bijvoorbeeld (dier)geneesmiddelen, biociden en gewasbeschermingsmiddelen vallen onder een andere wetgeving waarbij soms wel, maar soms ook niet, een PBT-beoordeling wordt uitgevoerd.

Het RIVM organiseerde op 12 december 2011 een Nationale workshop voor PBT-beoordeaars, beleidsmakers van de ministeries, beleidsadviseurs van andere instituten en anderen die met PBT-beoordelingen van doen hebben. Het doel van de workshop was:

  • het overbrengen van het belang en de positie van de PBT-beoordeling
  • kennisoverdracht omtrent het uitvoeren van PBT-beoordelingen
  • verbinden van/kennismaking met PBT-gerelateerde kaders
  • bediscussiĆ«ren van verschillen tussen de kaders en de gevolgen daarvan

Het programma bestond uit twee delen, een technisch en een beleidsmatig deel.

Er hebben zich voor de workshop 72 deelnemers aangemeld. Tijdens de workshop waren 40-50 deelnemers aanwezig.