In een stoomsterilisator (autoclaaf) worden met behulp van stoom instrumenten e.d. gesteriliseerd. Door te steriliseren worden met grote zekerheid alle nog levende micro-organismen gedood. Voor een goede sterilisatie dient pure stoom gebruikt te worden. Met name voor holle instrumenten is het noodzakelijk dat eerst de lucht uit de sterilisator wordt verwijderd. Stoomsterilisatoren, type B en enkele type S zijn daarom uitgerust met een vacuümpomp en een droogprogramma.

Temperatuur

Tijd

Druk

121°C

15 minuten

1,1 bar atmosferisch (= 2,1 bar absoluut)

134°C

3 minuten

2,14 bar atmosferisch (=3,14 bar absoluut)


In de praktijk betekent dit dat een sterilisatieproces 30 - 45 minuten duurt (inclusief vacuüm en drogen).


Omdat stoomsterilisatie een ingewikkeld proces is, dat door vele factoren beïnvloed kan worden, zijn er naast periodiek onderhoud verschillende controles noodzakelijk.
Minimaal jaarlijks onderhoud in combinatie met een aantal testen waarborgt een goede werking van uw stoomsterilisator. Vraag bij uw fabrikant na welke specifieke testen voor uw stoomsterilisator gebruikt moeten worden en ook waar u ze kunt bestellen. Een van de belangrijkste zaken die moeten worden meegenomen bij het periodiek onderhoud is de kalibratie van de sensoren in uw stoomsterilisator.

Bij een type B of S met voorvacuümsterilisator moet u dagelijks respectievelijk een Helixtest of een aangepaste Helixtest uitvoeren. De Helix of aangepaste Helixtest is vooral bedoeld om de vacuümcapaciteit te testen. Sommige sterilisatoren hebben zelf een testprogramma in hun menu zitten waarmee de gebruiker een vacuümtest kan uitvoeren.

Literatuur
WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn 6b, Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen, 2000.
WIP-richtlijn 3b, Reiniging, desinfectie en sterilisatie, 2002.
WIP-richtlijn 29, Infectiepreventie in de dermato-venereologie, 2002.