Petra Meerburg zette zich vele jaren in als sociaal verpleegkundige en manager op het gebied van de infectieziektebestrijding in Amsterdam en in Nederland. Tijdens het symposium ter ere van haar 25-jarig ambtsjubileum is de Petra Meerburgprijs ingesteld door de Stichting Sarphati. In 2011 heeft de afdeling Verpleegkundigen Maatschappij & gezondheid van de V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) deze prijs geadopteerd.

Zesde prijsuitreiking

De prijs, een bedrag van € 2.500, is in 1997, 1999, 2001, 2005 en 2011 uitgereikt tijdens ledenvergaderingen of symposia van V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) Verpleegkundigen Maatschappij&Gezondheid (voorheen Landelijke Vereniging Sociaal Verpleegkundigen). De zesde uitreiking van de Petra Meerburg-prijs vindt plaats op 12 mei 2017 tijdens het V&VN symposium Infectieziektebestrijding “De Overdracht” op 12 mei bij het RIVMin Bilthoven.

Voor wie is de prijs?

Voor deze prijs komen verpleegkundigen in aanmerking, die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd op het gebied van de infectieziektebestrijding in Nederland dan wel in Vlaanderen.

Aanmelden

Kandidaten kunnen zich aanmelden of aangemeld worden tot 31 maart 2017 bij de secretaris van de beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit 6 personen, deskundigen op het gebied van infectieziektebestrijding.

Meer informatie

Voor nadere informatie en een aanmeldformulier kun je contact opnemen met:
Ton Oomen, secretaris beoordelingscommissie Petra Meerburgprijs.
p.a. Postbus 1, 3720 BA Bilthoven,
T: 030 2747000
M:0614919949
E: ton.oomen@rivm.nl