Er is een inconsistentie aanwezig tussen de Handleiding Risicoberekeningen Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) versie 3.2 en SAFETI-NL software application fire explosion toxic impact - nederland (software application fire explosion toxic impact - nederland) versie 6.54. Volgens de Handleiding wordt 1 mol HBr of 1 mol HF omgezet in 1 mol HCl voor verspreiding; volgens SAFETI-NL wordt 1 kg kilogram (kilogram) HBr of 1 kg HF omgezet in 1 kg HF voor verspreiding. In SAFETI-NL is hiervoor de formule gebruikt uit de oude CPR Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen) 15 methodiek uit 1997 (formule 4.6), deze is in de Handleiding aangepast (formules 8.9 en 8.12).

Een tussentijdse oplossing is om bij het aanmaken van het "Warehouse material" het aantal broom-atomen en chloor-atomen bij elkaar op te tellen en in te vullen bij chloor, waarbij het "Total Molecular Weight" van de originele samenstelling gebruikt moet worden. Met deze rekenwijze komen SAFETI-NL en de Handleiding tot gelijke uitkomsten.