Voor de gegevens in Portie-online gelden copyright en disclaimer.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens bestemd voor de website portie-online.rivm.nl  en de manier waarop de gegevens worden gerepresenteerd of verschijnen, behoren toe aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu /de Staat der Nederlanden, Wageningen Universiteit en Voedingscentrum gezamenlijk, elk voor een gelijk deel. Gegevens over portiegroottes zijn verzameld door Wageningen Universiteit, Voedingscentrum en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De website Portie-online wordt beheerd door en is eigendom van RIVM, agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is toegestaan een link naar de website portie-online.rivm.nl met de meest recente versie van Portie-online te maken.

Gebruik van de informatie van de website Portie-online is alleen toegestaan in ongewijzigde vorm en met vermelding van bron en versienummer. U dient hiervoor de volgende referentie te gebruiken:
Portie-online versie 2020/1.4, RIVM, Bilthoven.

Disclaimer

Het RIVM baseert zich op gegevens van derden en betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van de website Portie-online. Het RIVM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, inclusief inkomstenderving, voortvloeiend uit foutieve of onvolledige vermeldingen, het ontbreken van vermeldingen, foutief gebruik of verkeerde interpretatie van de gegevens van Portie-online.

De vermelding van merknamen op de website houdt op geen enkele manier een aanbeveling of goedkeuring van deze producten door het RIVM, Voedingscentrum of Wageningen Universiteit in.