Met de invoering van de Wet publieke gezondheid zijn 10 ziekten meldingsplichtig geworden. Dit wordt in deze presentatie toegelicht.