Op 31 oktober 2017 heeft RIVM een gezamenlijke bijeenkomst voor de netwerken ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR, PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) en SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) georganiseerd. Tijdens deze middag hebben wij ons gericht ons op de thema's antibioticaresistentie, zorginfecties en antibioticagebruik.