Op 31 oktober 2017 heeft RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een gezamenlijke bijeenkomst voor de netwerken ISISInfectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance-ARattack rate, PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance en SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen georganiseerd. Tijdens deze middag hebben wij ons gericht ons op de thema's antibioticaresistentie, zorginfecties en antibioticagebruik.