Deze module is bedoeld voor de prospectieve surveillance van patiënten met een infectie in de bloedbaan, gerelateerd aan het gebruik van een centrale lijn.

Wat is de module lijnsepsis?

Met deze surveillancemodule kan het ziekenhuis de incidentie van sepsis bij het gebruik van centraal veneuze katheters bepalen. Lijnsepsis is een acute levensbedreigende aandoening die de morbiditeit en daarmee de kosten van een ziekenhuisopname aanzienlijk verhoogt.

Welke informatie levert de module lijnsepsis op?

Deze surveillancemodule geeft inzicht in het voorkomen van lijnsepsis, gecorrigeerd voor niet beïnvloedbare risicofactoren.  En daarmee in hoeverre het ziekenhuis succesvol is om deze infecties te voorkomen en hoe het staat met de naleving van de infectiepreventierichtlijnen in de dagelijkse praktijk. Op basis van de meetresultaten is het ziekenhuis in staat zeer gericht maatregelen te nemen om deze ernstige aandoening effectief te reduceren. Lijnsepsis is vrijwel geheel te voorkomen door strikt te werken volgens de Infectiepreventierichtlijnen.