Deze site is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de surveillance van zorginfecties. U kunt hier specifieke informatie vinden over de verschillende modules van PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance). Daarnaast kunt u algemene en actuele informatie vinden over het netwerk, informatiebijeenkomsten, publicaties en deelname.

Wat is PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) precies?

Het PREZIES-netwerk is het meetsysteem van zorginfecties in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Het geeft inzicht in hoe vaak deze infecties voorkomen in de eigen instelling en levert de landelijke referentiecijfers die hierbij als spiegelinformatie gebruikt worden.

De resultaten vergroten het inzicht en zetten aan tot kwaliteitsverbetering. Surveillance is daarom een onmisbare pijler van een effectief infectiepreventiebeleid.

Wat levert deelname aan PREZIES op?

De meetresultaten vergroten het inzicht in het optreden van zorginfecties en zijn primair bedoeld voor de professionals om de interne kwaliteit te verbeteren. De spiegelinformatie is hierbij een hulpmiddel om de eigen positie te bepalen. Voor ‘de patiënt’ is belangrijk dat dit inzicht zorginstellingen aanzet tot het leveren van veiliger zorg. Door deze infecties te verminderen dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

Wat zijn de doelstellingen van PREZIES?

De doelstellingen van PREZIES zijn:

  1. Het invoeren en onderhouden van een betrouwbare gestandaardiseerde surveillance van zorginfecties in Nederland.
    En het op basis van de surveillance:
    Genereren van gegevens die als spiegelinformatie gebruikt kunnen worden door zorginstellingen ter ondersteuning van het eigen infectiepreventiebeleid (instellingsbelang).
  2. Genereren van gegevens die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van het landelijke beleid (publiek belang).
  3. Doen van/faciliteren van (interventie)onderzoek.
  4. Faciliteren van interventies door samenwerking met andere partijen.

Het uiteindelijke doel is vermindering van het optreden van zorginfecties en hun risicofactoren in Nederlandse zorginstellingen. Het middel is surveillance, dat wil zeggen het opsporen, analyseren, en rapporteren van gegevens over zorginfecties, inclusief het nemen van gerichte maatregelen ter preventie van zorginfecties.

Modules

Er zijn verschillende modules waaraan zorginstellingen kunnen deelnemen: Incidentieonderzoek Postoperatieve Wondinfecties, Incidentieonderzoek Lijnsepsis en Prevalentieonderzoek. 95% van alle ziekenhuizen in Nederland neemt deel aan één of meerdere modules. Jaarlijks worden per module referentiecijfers gepubliceerd.

Schema structuur surveillance ziekenhuizen

 

PREZIES e-mailservice

Blijf automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen PREZIES. Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!