Hier vindt u de veelgestelde vragen over de module lijnsepsis.

 1. Is een lijnsepsis categorie 1 t/m 4 wel een echte lijnsepsis? En moet ik een lijnsepsis categorie 1 t/m 4 wel meetellen als ik de surveillancegegevens rapporteer?
   
 2. Waarom mogen alleen centraal veneuze katheters voor de korte termijn en PICC-lijnen worden geïncludeerd? 
   
 3. Hoe beoordeel ik een lijnsepsis als er op het moment dat de lijn werd ingebracht sprake was van een bacteriëmie?

Antwoorden

 1. Is een lijnsepsis categorie 1 t/m 4 wel een echte lijnsepsis? En moet ik een lijnsepsis categorie 1 t/m 4 wel meetellen als ik de surveillancegegevens rapporteer?
   

  In de definities van PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance  voor het vaststellen van een lijnsepsis wordt gesproken van een ‘lijnsepsis’ of een ‘lijnsepsis categorieën 1 t/m 4’. Strikt genomen zou alleen de definitie behorende bij de uitkomst ‘lijnsepsis’ moeten volstaan. Maar dan moet iedereen bij de verdenking op een lijnsepsis bij het gebruik van een centraal veneuze katheter (CVK centraal veneuze katheter (centraal veneuze katheter) centraal veneuze katheter ), altijd de katheter verwijderen en de tip en een perifeer afgenomen bloedkweek kweken. De tipkweek moet dan ook volgens de semi-kwantitatieve kweekmethode worden ingezet en beoordeeld (bijvoorbeeld de rolplaatmethode, positief bij meer dan 15 KVE kolonievormende eenheden ).

  De praktijk is echter anders. In bepaalde gevallen wordt besloten om de CVK niet te verwijderen bij de verdenking op een lijnsepsis en soms is het niet gewenst of onmogelijk om een perifere bloedkweek af te nemen. In dergelijke gevallen kan overduidelijk sprake zijn van een lijnsepsis, maar volgens de definitie zou je die dan niet kunnen registreren. Om in deze situaties toch een lijnsepsis te kunnen registreren zijn de categorieën 1 t/m 4 toegevoegd. Het gaat in deze gevallen dus wel degelijk om een echte lijnsepsis, maar de definitie kan niet gebruikt worden.

  Om een juist beeld te geven van de incidentie van lijnsepsis in het ziekenhuis moeten zowel ‘lijnsepsis’ als ‘lijnsepsis categorie 1 t/m 4’ worden meegeteld.


  terug naar boven
 2. Waarom mogen alleen centraal veneuze katheters voor de korte termijn en PICC peripherally inserted central catheter (peripherally inserted central catheter)-lijnen worden geïncludeerd?

  Er is voor gekozen om de module lijnsepsis uitsluitend te richten op de centraal veneuze katheters voor de korte termijn (subclavia-, jugularis- en femoraliskatheters) en de PICC-lijnen (peripherally inserted central catheter) ingebracht in de Vena brachialis en Vena basilica.
  Katheters voor de lange termijn, zoals bijvoorbeeld de Hickman- en Broviackatheters, worden niet gevolgd, omdat deze vaak in situ blijven tot het moment waarop er problemen met de katheter ontstaan. De beoordeling van de effectiviteit van het infectiepreventiebeleid – het doel van de surveillance volgens PREZIES – is op basis van het gebruik van deze katheters minder informatief.
  Midline katheters vallen buiten de surveillance, omdat de tip niet centraal, maar perifeer ligt.

  terug naar boven

   
 3. Hoe beoordeel ik een lijnsepsis als erop het moment dat de lijn werd ingebracht sprake was van een bacteriëmie?

  Indien een lijnsepsis wordt vastgesteld, is het verplicht om aan te geven of er op het moment dat de lijn werd ingebracht sprake was van een bacteriëmie, of niet. Er is sprake van een ‘bacteriëmie bij inbrengen’ als er op het moment van inbrengen of in de 24 uur voorafgaand aan het inbrengen van de lijn, een positieve bloedkweek (perifeer of arterieel afgenomen) is geweest. Hoe gebruik ik die uitslag bij het vaststellen van een lijnsepsis?
  Hetzelfde micro-organisme
  Indien de bacteriëmie bij inbrengen werd veroorzaakt door hetzelfde micro-organisme dat ook de lijnsepsis veroorzaakt, dan mag die lijnsepsis niet worden geregistreerd. Echter, als er tussentijds een of meerdere negatieve bloedkweken zijn geweest, dan wordt de lijnsepsis wél geregistreerd.
  Ander micro-organisme
  Als het micro-organisme dat de bacteriëmie bij inbrengen veroorzaakt duidelijk afwijkt van het micro-organisme dat de lijnsepsis veroorzaakt, dan wordt de lijnsepsis wel geregistreerd.

  terug naar boven