De Beleving App is uitgebracht door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Voor informatie over de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de privacycoördinator van het RIVM, bereikbaar op avg-rivm@rivm.nl.

Uw rechten

Bij het registreren als deelnemer geeft u toestemming voor het gebruik van de door u ingevoerde data voor het onderzoek. U heeft recht op inzage achteraf van door u ingevoerde gegevens en kunt daarvoor een verzoek indienen bij de privacycoördinator van het RIVM. Indien gewenst kunt u uw deelname aan het onderzoek stoppen door een verzoek in te dienen bij de projectleider, bereikbaar via de informatie op de contactpagina. 
Als u een klacht heeft over de manier waarop het RIVM om gaat met de gegevensverwerking, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op basis van de ingevoerde gegevens vindt geen automatische besluitvorming plaats.

Welke gegevens worden gebruikt? 

Bij deelname aan een onderzoek ontvangt u van het RIVM een Persoon- ID individuele dosis (individuele dosis) en Project_ID.
Als u een melding maakt, worden uw persoon-ID, de tijd en (optioneel) de locatie ( GPS Global Positioning System (Global Positioning System)) meegestuurd. Bij het eerste gebruik van de app worden het verstrekte project-ID en persoon-ID gebruikt om te controleren of u een rechtmatige gebruiker van de app bent. Daarnaast gebruikt het RIVM uw persoon-ID om inzicht te krijgen in het aantal meldingen per deelnemer.

De tijd en GPS-locatie zijn nodig om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

Hoe worden uw gegevens opgeslagen?

Binnen de belevingsapp

De informatie die u door het gebruik van de app deelt, wordt in een beveiligd cloud-systeem opgeslagen. Alleen onderzoekers van het RIVM hebben toegang tot de gegevens die in de app worden opgeslagen. 

Buiten de belevingsapp

Plaats en tijdstip van de meldingen en antwoorden op de enquête worden uit de app geëxporteerd voor verder onderzoek. Deze export bevat geen persoonsgegevens (gegevens zijn geanonimiseerd). Het gebruikte e-mailadres waarmee u inlogt, maakt geen onderdeel uit van de geëxporteerde data. Verder onderzoek zal worden uitgevoerd door onderzoekers van RIVM en onderzoekpartners.

De gegevens worden bewaard voor de duur van het project en kunnen daarna volgens de wettelijk norm voor archivering worden bewaard.

Privacybeleid RIVM

Meer informatie over het privacybeleid van het RIVM vindt u op: https://www.rivm.nl/privacy