Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

 
CAS-nummer 107-05-1

a (mg/m3)

-25,9

b

3,66

n

0,547

Status

Inhoudelijk vastgesteld

Voorgesteld d.d.

15-02-2017

Inhoudelijk vastgesteld d.d.

06-06-2017

Opmerking

-

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’:
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de Toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd.
  • Status ‘inhoudelijk vastgesteld’:
    De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Deze probitrelatie bevat de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

Historie afleiding probitrelatie

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld

15-02-2017

a=-25,90 mg/m3 milligram per kubieke meter (milligram per kubieke meter)

b=3,66

n=0,547

Inhoudelijk vastgesteld 06-06-2017

a=-25,9 mg/m3

b=3,66

n=0,547