Het 20e EURL-Salmonella ringonderzoek primaire productie (2017) : Detectie van Salmonella in kippenmest

Het 20e EURL-Salmonella ringonderzoek primaire productie (2017) : Detectie van Salmonella in kippenmest

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 17-7-2018 na pagina 34 In maart 2017 vond het twintigste EURL-Salmonella ringonderzoek naar Salmonella plaats. Deze jaarlijkse kwaliteitstoets is verplicht voor alle Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het aantonen van Salmonella in dierlijke mest. Resultaten. Alle deelnemers waren in staat om Salmonella op te sporen in de kunstmatig besmette kippenmestmonsters. Ook hebben de laboratoria de meegestuurde controlemonsters correct geanalyseerd. Eén laboratorium heeft een fout gemaakt met het labelen van de monsters en heeft daardoor de twee controlemonsters verwisseld. Hiervoor kreeg dit laboratorium een matige score. Bijna alle laboratoria konden de monsters waar geen Salmonella aan was toegevoegd (blanco) als zodanig opsporen. Eén laboratorium vond echter Salmonella in drie van de zes blanco monsters en scoorde daardoor een onvoldoende. Deelnemers. In totaal hebben 36 NRL's deelgenomen: 29 NRL's van 28 lidstaten in de EU, zes NRL's uit kandidaat-landen voor het EU-lidmaatschap of landen van de European Free Trade Association (EFTA) en één niet-Europees NRL dat op verzoek van de Europese Commissie is toegevoegd (Israël). Het Europese Referentie Laboratorium (EURL) Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa. Werkwijze. Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met daarin de monsters met kippenmest. De kippenmest is op het EURL-laboratorium besmet met de Salmonella-bacterie in twee concentraties (hoog en laag). Ook zijn er onbesmette blanco monsters meegestuurd. De laboratoria dienden de monsters te analyseren volgens de internationaal voorgeschreven methode op de aanwezigheid van Salmonella.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 17-7-2018 after page 34

In March 2017, the twentieth EURL-Salmonella interlaboratory comparison study on the detection of Salmonella in samples taken from the primary production stage was organised. Participation was obligatory for all EU Member State National Reference Laboratories (NRLs) responsible for the detection of Salmonella in these types of samples.

Results.
All laboratories were able to detect Salmonella in all the contaminated chicken faeces samples. Both the blank control sample and the positive control sample were analysed correctly by all laboratories. One laboratory made a labelling mistake and switched the process control for the positive control and therefore scored a 'moderate performance'. Blank samples containing chicken faeces not contaminated with Salmonella were correctly analysed as negative by almost all laboratories. One laboratory found Salmonella present in 3 of the 6 blank samples; this was indicated as a 'poor performance'.

Participants.
In total, 36 NRLs participated in this study: 29 NRLs from 28 EU Member States, 6 NRLs from other countries in Europe (EU candidate or potential EU candidate Member States and countries of the European Free Trade Association (EFTA)) and, on request of the European Commission, one NRL from a non-European country. EURL-Salmonella is situated at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The main task of EURL-Salmonella is to monitor and improve the performance of the national reference laboratories in Europe.

Design of study.
Each laboratory received a package of chicken faeces samples. The samples were contaminated by the EURL-Salmonella at two different Salmonella concentrations: high and low. The package also included blank samples without Salmonella. The laboratories were asked to analyse the samples according to the internationally prescribed method for the detection of Salmonella.

Overig

Grootte
596KB