De 24e EURL-Salmonella workshop : 28 en 29 mei 2019, Amersfoort, Nederland

De 24e EURL-Salmonella workshop : 28 en 29 mei 2019, Amersfoort, Nederland

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft de verslagen gebundeld van de presentaties van de 24e jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor Salmonella (28-29 mei 2019). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella, en de NRL's informatie uitwisselen. Een terugkerend onderwerp zijn de ringonderzoeken die het EURL jaarlijks organiseert om de kwaliteit van de NRL-laboratoria te controleren. De NRL's scoorden goed in de studies van 2018-2019. In dit rapport staan de ringonderzoeken kort beschreven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt per ringonderzoek gepubliceerd. Salmonella mag niet in voedsel en dieren zitten. Toch wordt de bacterie soms gevonden in verschillende producten. Zo is Salmonella aangetroffen in pluimvee, diervoeder, eetbare bladeren en schelpdieren. Andere informatie gaat over het gebruik van Whole Genome Sequencing, een relatief nieuwe techniek, om Salmonella gedetailleerd te karakteriseren. De organisatie van de jaarlijkse workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

Abstract

This report gives a summary of the presentations held at the 24th annual workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella (28-29 May 2019). The aim of the workshop was to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella).

Annual Proficiency Tests
A recurring item at the workshops is the presentation of the results of the annual Proficiency Tests organised by the EURL. These provide information on the quality of the participating NRLs tested. The NRLs had high scores in the 2018-2019 studies; detailed information on the results per Proficiency Tests is available in separate RIVM reports.

Salmonella in food and animals
Salmonella should not be present in food and animals. However, the bacterium is occasionally found in various products. Examples were given of Salmonella found in poultry, animal feed, fresh edible leaves, and shellfish. Other information presented at the workshop included the application of Whole Genome Sequencing, a relatively new technique, for characterisation of Salmonella.

The workshop was organised by the EURL-Salmonella, part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
847 kb