De 26e EURL-Salmonella workshop. 28 mei 2021, Online

De 26e EURL-Salmonella workshop. 28 mei 2021, Online

Go to abstract

Samenvatting

In mei 2021 is de 26e workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) voor Salmonella georganiseerd. Het RIVM heeft de verslagen van de presentaties gebundeld. Deze workshop wordt elk jaar georganiseerd. Het doel is dat het Europese orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella, en de NRL’s informatie delen. Door de uitbraak van het coronavirus is de workshop voor de tweede keer online gehouden.

In elke workshop is er veel aandacht voor de ringonderzoeken die het EURL organiseert om de kwaliteit van de NRL’s te controleren. Dit keer zijn de drie laatste ringonderzoeken gepresenteerd. In het ringonderzoek van 2020 zijn hygiënedoekjes onderzocht, en in die van 2021 vloeibaar ei. In het derde ringonderzoek zijn verschillende Salmonella-stammen getypeerd met gewone technieken en met DNA-technieken. Voor dit laatste is vooral Whole Genome Sequencing (WGS) gebruikt, waarmee micro-organismen heel precies kunnen worden getypeerd. De NRL’s scoorden goed bij de ringonderzoeken van 2020 en 2021. De ringonderzoeken zijn hier kort beschreven. Meer informatie is te vinden in de rapporten die over elk ringonderzoek apart worden uitgegeven.

Een presentatie ging in op het systeem dat wordt gebouwd om de WGS-data van alle landen van de Europese Unie op te slaan. Deze data kunnen goed gebruikt worden om de bron van besmettingen met een Salmonellabacterie te onderzoeken.

De NRL’s-Salmonella van Tsjechië, Ierland en Slovenië lieten zien hoe zij hun wettelijke taken invullen.

Het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM, organiseert deze workshop. Een belangrijke taak van het EURL-Salmonella is de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa controleren.

Abstract

The 26th workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella took place in May 2021. RIVM has created a collection of the reports of the various presentations. The workshop takes place each year, the aim being to enable information sharing between the European body, the European Union Reference Laboratory (EURL) for Salmonella, and the NRLs. Due to the SARS-CoV-2-virus pandemic, the workshop was held online for the second time.

Each workshop devotes a lot of attention to the Proficiency Tests organised by the EURL to monitor the quality of the NRLs. The three final Proficiency Tests were presented on this most recent occasion. The 2020 Proficiency Test examined hygiene swab samples, with that of 2021 examining liquid egg. The third Proficiency Test focused on the typing of various Salmonella strains using standard techniques and DNA techniques, with Whole Genome Sequencing (WGS) primarily used for the latter, which allows very precise typing of micro-organisms. The NRLs achieved high scores for the 2020 and 2021 Proficiency Tests. Below is a brief outline of the Proficiency Tests. More information is available in the individual reports published for each Proficiency Test.

One particular presentation discussed the system that is currently being set up for the storage of the WSG data of all countries in the European Union. This data will be able to be used effectively in the investigation of sources of infection with a Salmonella bacteria.

The NRLs for Salmonella of the Czech Republic, Ireland and Slovenia provided a presentation of how they carry out their statutory remit.

The EURL-Salmonella, which is part of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), is responsible for organising the workshop. A core task of the EURL-Salmonella is to monitor the quality of the National Reference Laboratories concerning this bacterium in Europe.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
665 kb