De 27e EURL-Salmonella workshop 23 en 24 mei 2022, Online

De 27e EURL-Salmonella workshop 23 en 24 mei 2022, Online

Go to abstract

Samenvatting

In mei 2022 organiseerde het Europese Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella voor het 27e jaar de workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s). Het doel van de workshop is om informatie uit te wisselen tussen het EURL en de NRL’s. Door de uitbraak van het coronavirus is de workshop voor de derde keer online gehouden.

In elke workshop is er veel aandacht voor de ringonderzoeken die het EURL organiseert om de kwaliteit van de NRL’s te controleren. Dit keer zijn onder andere de resultaten van twee ringonderzoeken gepresenteerd die in het najaar van 2021 zijn gehouden. In het eerste ringonderzoek van 2021 zijn overschoentjes met kippenmest onderzocht. In het tweede ringonderzoek zijn verschillende Salmonella-stammen getypeerd met gewone technieken en met DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-technieken. Voor de DNA-technieken is vooral Whole Genome Sequencing (WGS whole genome sequencing (whole genome sequencing)) gebruikt. Hiermee kunnen micro-organismen heel precies worden getypeerd. De NRL’s scoorden goed in beide ringonderzoeken. Ook is een samenvatting gegeven van de organisatie van 25 jaar ringonderzoeken.

Een andere presentatie gaf informatie over het aantal besmettingen van mensen, dieren en levensmiddelen met een Salmonella-bacterie in de Europese Unie. Ook was er een presentatie over het Europese systeem dat wordt gebouwd om de WGS-data van deze bacterie op te slaan. Deze data kunnen goed gebruikt worden voor onderzoek naar de bron van een Salmonella besmetting.

Ook gaf een presentatie informatie over het vaccineren van kippen om besmetting met Salmonella bij deze dieren tegen te gaan. Ten slotte toonden de NRL’s-Salmonella van België, Noorwegen en Zweden hoe zij hun wettelijke taken invullen.

Het EURL voor Salmonella is onderdeel van het RIVM en organiseert deze workshop elk jaar. Een belangrijke taak van het EURL-Salmonella is de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa controleren.

Abstract

In May 2022, the EU Reference Laboratory (EURL) for Salmonella held the workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for the 27th year. The aim of the workshop is to exchange information between the EURL and the NRLs. The workshop was held online for the third time due to the coronavirus pandemic.

Each workshop devotes ample attention to the ring trials that the EURL organises to monitor the quality of the NRLs. This edition of the workshop included two ring trials conducted in autumn 2021 being presented. The first ring trial from 2021 studied chicken faeces adhering to boot socks. The second ring trial entailed various strains of Salmonella being typed using ordinary techniques and DNA techniques. For the most part, the DNA techniques pertained to Whole Genome Sequencing (WGS). This enables extremely precise typing of micro-organisms. The NRLs scored well in both ring trials. In addition, a summary of 25 years of ring trials was provided.

Another presentation gave information on Salmonella bacteria infection rates among humans and animals and contamination of foods in the European Union. There was also a presentation on the European system that is being constructed for the purposes of storing the WGS data on this bacterium. This data will provide a solid basis for research into the source of Salmonella infection.

One presentation also provided information on vaccinating chickens to combat Salmonella infection in these animals. Lastly, the Salmonella NRLs from Belgium, Norway and Sweden illustrated how they are fulfilling their statutory duties.

The EURL for Salmonella forms part of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and organises this workshop every year. One important aspect of the Salmonella EURL’s remit is monitoring the quality of the European national reference laboratories for this bacterium.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
756 kb