De 28e EURL-Salmonella workshop. 22 en 23 mei 2023, online

De 28e EURL-Salmonella workshop. 22 en 23 mei 2023, online

Go to abstract

Samenvatting

In mei 2023 organiseerde het Europese Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella voor het 28e jaar de workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s). Het doel is om informatie uit te wisselen tussen het EURL en de NRL’s. De workshop is voor de vierde keer online gehouden.

Onder andere zijn de resultaten van vier ringonderzoeken gepresenteerd. Het EURL organiseerde drie van deze ringonderzoeken om de kwaliteit van de NRL’s te controleren. De NRL’s waren goed in staat om Salmonella te vinden in hygiënesponsjes en in lijnzaad. Ook in het ringonderzoek voor typering van Salmonella haalden de NRL’s goede resultaten.

Het vierde ringonderzoek had als doel om de kwaliteit te bepalen van een methode om een type Salmonella aan te tonen. Deze methode gebruikt DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-technieken en zal gepubliceerd worden als een Internationale Standaard methode (ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization)). Een samenvatting van de ringonderzoekresultaten is als bijlage in deze nieuwe ISO opgenomen. Hierin staat informatie over het gebruik en de kwaliteit van de ISOmethode.

Ook is informatie gepresenteerd over andere ontwikkelingen op het gebied van Internationale en Europese standaardisatie van microbiologische methoden. In veel van deze methoden ontbreken kwaliteitsgegevens. Dit is ook zo bij de ISO kweekmethode om Salmonella in onder andere levensmiddelen aan te tonen. Een ISO werkgroep zoekt uit hoe deze kwaliteitsgegevens kunnen worden bepaald.

Het NRL-Salmonella uit Duitsland presenteerde een studie voor het gebruik van Whole Genome Sequencing (WGS whole genome sequencing (whole genome sequencing)). Dit is een DNA-techniek waarmee micro-organismen heel precies kunnen worden getypeerd. Het NRL liet zien dat deze relatief nieuwe techniek voldeed aan de kwaliteitsnormen van het laboratorium. Elk jaar presenteren een aantal NRL’s-Salmonella hoe zij hun wettelijke taken invullen. Dit jaar waren dat de NRL’s van Bosnië en Herzegovina, Duitsland, Litouwen en Luxemburg.

Het EURL voor Salmonella is onderdeel van het RIVM en organiseert deze workshop elk jaar. Een belangrijke taak van het EURL-Salmonella is de kwaliteit controleren van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

Abstract

In May 2023, the EU Reference Laboratory (EURL) for Salmonella organised the workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for the 28th year. The aim of the workshop is to exchange information between the EURL and the NRLs. The workshop was held online for the fourth time.

Among other things, the results of four ring trials were presented. The EURL had organised three of these ring trials to monitor the quality of the NRLs. The NRLs scored well for the detection of Salmonella in hygiene swabs and in flaxseed. In the ring trial for Salmonella typing, the NRLs also achieved a good performance.

The aim of the fourth ring trial was to determine the quality of a method for identification of a Salmonella type. This method uses DNA techniques and will be published as an International Standard method (ISO). The ring trial results are summarised in an annex to this new ISO and will give information on the application and quality of the ISO method.

Another presentation provided information on the developments in the area of international and European standardisation of microbiological methods. Several standard methods lack quality information, which is also the case for the ISO culture method for detection of Salmonella in food products and other product types. An ISO working group will investigate how to assess this quality information.

The NRL-Salmonella from Germany presented a study on the application of Whole Genome Sequencing (WGS). WGS is a DNA technique that enables very precise typing of micro-organisms. The NRL showed that this relatively new technique met the quality standards of the laboratory.

Every year, some NRLs-Salmonella give a presentation on how they fulfil their statutory duties. This year, these were the NRLs-Salmonella from Bosnia and Herzegovina, Germany, Lithuania and Luxembourg.

The EURL-Salmonella forms part of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and organises this workshop every year. One important task of the EURL-Salmonella is to monitor the performance of the European NRLs for this bacterium.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
712 kb