Go to abstract

Samenvatting

In deze veldproef is de immunogeniteit en de reactogeniteit van 3 verschillende ACVAs en WCV van het RIVM onderzocht, gecombineerd met DTP toegediend als booster bij 4-jarige kinderen. Bij deze kinderen is tevens de immuunrespons op IPVvero (geproduceerd op Vero cellen) vergeleken met het reguliere IPV-MK (geproduceerd op MK cellen). De kinderen in deze studie zijn eerder gevaccineerd met 4 doses DKTP van het RIVM op de leeftijd van 3, 4, 5 en 11 maanden. De ACVAs bevatten PT en FHA (ACV-PM), met PRN als derde component (ACV-SB) en FIM als vierde component (AVC-WL). Het was een open, gerandomiseerde, gecontroleerde studie met geblindeerde serologische bepalingen. Samenvattend geeft deze studie aan dat een toevoeging van een pertussis vaccinatie op 4-jarige leeftijd zinvol kan zijn bij een epidemische verheffing, waarbij de voorkeur uitgaat naar een combinatievaccin met een ACV- of een WCV-component vanwege de enkelvoudige toediening. Het IPVvero blijkt een zeer immunogeen vaccin te zijn en op zijn minst gelijkwaardig aan het huidige IPV-MK.

Abstract

In this trial we studied the immunogenicity and reactogenicity of three different ACVAs and the RIVM-WCV combined with DT-IPV, administered as a booster in children four years of age. In these children, the immune response of IPV vero (produced on Vero cells) was also evaluated, together with the regular IPV-MK (produced on MK cells). The children in this study were immunized three years earlier with four doses of the RIVM DTP-IPV at the ages of 3, 4, 5 and 11 months. The ACVAs were composed of PT and FHA (2 components of ACV-PM), PT, FHA and PRN (3 components of ACV-SB) and PT, FHA, PRN and FIM (4 components of ACV-WL). The study was an open, randomized, controlled study with a blinded serological evaluation. All the responses to the different vaccine components clearly demonstrate that the children were well primed with the DTP-IPV. In conclusion, this study demonstrates that an addition of a pertussis vaccination in four year-old children could be useful in an epidemical situation, in which a combination vaccine with an ACV- or a WCV-component requiring a single administration is preferred. IPV vero is shown to be a very immunogenic vaccine and at least similar to the regular IPV-MK.

Overig

Grootte
204KB