The range of disinfection methods against the coronavirus in 2021. An exploratory study with regard to efficacy, safety and effectiveness

The range of disinfection methods against the coronavirus in 2021. An exploratory study with regard to efficacy, safety and effectiveness

Go to abstract

Samenvatting

02-03-2023: dit rapport bevat een erratum  op pagina 61.

Door de coronapandemie zijn er meer en nieuwe desinfectiemethoden op de markt gebracht. De verschillende methoden vallen onder verschillende wetgeving, met andere eisen voor de werkzaamheid en de veiligheid. Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van de methoden en de bijbehorende wetgeving.

Bij biociden, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen beoordeelt altijd een onafhankelijke instantie de werkzaamheid en de veiligheid. Bij desinfectiemethoden die onder de Warenwet vallen, is alleen de fabrikant daarvoor verantwoordelijk. Zonder zo’n onafhankelijke beoordeling is het minder zeker of een methode werkzaam en veilig is.

In 2021 waren er bijvoorbeeld desinfectiemethoden op de markt die werken op basis van uv ultraviolet (ultraviolet)-C-straling en onder de Warenwet vallen. Het RIVM raadt het gebruik van apparaten met uv-C-straling voor desinfectie af als de kans bestaat dat mensen of dieren worden blootgesteld aan deze straling. Zo zijn er in 2021 draagbare lampen, plafondlampen en polsbandjes met uv-C-straling aangeboden die het RIVM niet als veilig beschouwt.

Ook ozon, gebruikt om lucht en ruimtes te desinfecteren, valt nu nog onder de Warenwet en is dus niet onafhankelijk beoordeeld op werkzaamheid en veiligheid. Zodra ozon is goedgekeurd onder de Biocidenverordening, gaat dit wel gebeuren.

Verder bleken desinfectiemethoden op de markt te zijn waarvoor een toelating nodig is omdat deze onder de biocideregelgeving vallen. Het gaat om bijvoorbeeld biocide coatings en bepaalde desinfectiemethoden voor lucht en ruimtes. Deze methoden zijn tot nu toe niet toegelaten, en zijn dus illegaal op de markt. Hun werkzaamheid en veiligheid is daardoor niet onafhankelijk beoordeeld.

Cosmetica, zoals reinigende handgels, en schoonmaakmiddelen kunnen op desinfectiemiddelen lijken, maar zijn dat niet. Dit soort producten moeten dus niet als zodanig worden gebruikt. Desinfecterende handgels zijn wel desinfectiemiddelen.

Het RIVM adviseert nader te onderzoeken welke desinfectiemethoden aantoonbaar helpen om het coronavirus minder te verspreiden. De belangrijkste besmettingsroute van het coronavirus blijft namelijk de verspreiding via de lucht binnen anderhalve meter. Door onnodig en onjuist gebruik van desinfectiemiddelen kunnen bacteriën er resistent tegen worden. Het RIVM adviseert daarom ook te onderzoeken hoe consumenten en professionele gebruikers gestimuleerd kunnen worden om desinfectiemiddelen alleen op de juiste manier te gebruiken en alleen wanneer dat echt nodig is.

Abstract

02-03-2023; this report contains an erratum on page 61.

As a result of the COVID-19 pandemic, new and additional disinfection methods have been brought to the market. The various methods are subject to different legislation, with different requirements for safety and efficacy. RIVM has created an overview of the methods and the associated legislation.

An independent body always assesses the safety and efficacy of biocides, medicines and medical devices. When it comes to disinfection methods that fall under the Commodities Act, only the manufacturer is responsible for this. Without such an independent assessment, it is less certain whether a method is safe and effective.

In 2021, for example, there were disinfection methods on the market that work based on UV-C radiation and fall under the Commodities Act. RIVM advises against the use of devices with UV-C radiation for disinfection if there is a chance that humans or animals will be exposed to this radiation. Devices available in 2021 included portable lamps, ceiling lamps and wristbands with UV-C radiation, all of which are considered unsafe by RIVM.

Ozone, which is used to disinfect air and indoor spaces, currently falls under the Commodities Act as well and has therefore not been independently assessed for safety and efficacy. Such assessment will take place once ozone is approved under the Biocidal Products Regulation.

Some disinfection methods on the market also require authorisation because they are subject to biocidal products legislation. These include biocide coatings and certain disinfection methods for air and indoor spaces. These methods have not yet been authorised and are therefore illegally on the market. Accordingly, their safety and efficacy has not been independently assessed.

Cosmetics (such as cleansing hand gels) and cleaning products may look like disinfectants, but they are not. These types of products should therefore not be used as disinfectants. Disinfecting hand gels, on the other hand, are indeed disinfectants.

RIVM recommends further examining which disinfection methods demonstrably help to reduce the spread of COVID-19. The most important route of infection remains airborne spread within 1.5 metres. Unnecessary and incorrect use of disinfectants can cause bacteria to become resistant to these products. RIVM therefore also recommends investigating how consumers and professional users can be encouraged to only use disinfectants when absolutely necessary and in the appropriate manner.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
607 kb