Go to abstract

Samenvatting

Bij de productie van sigaretten voor de Nederlandse markt worden 590 verschillende additieven gebruikt, waarvan 360 smaakstoffen zijn. Sigaretten bestaan voor gemiddeld 27 procent uit additieven, inclusief filtermaterialen. Sigaretten bevatten 68 verschillende additieven, waarvan 24 in de tabak zitten. Dat blijkt uit een analyse van gegevens die de tabaksindustrie heeft aangeleverd bij het RIVM. Tabaksadditieven kunnen mogelijk een effect hebben op de gezondheid van de roker doordat zij het tabaksproduct aantrekkelijker maken voor consumptie, verslavender of giftiger. Het RIVM verzamelt gegevens over deze additieven om ze in kaart te brengen, het risico ervan te schatten en om de consument voor te lichten. Tabaksfabrikanten (en -importeurs) zijn wettelijk verplicht ieder jaar voor elk tabaksproduct alle additieven op te geven, samen met hun hoeveelheden, functies en gezondheidseffecten. Het huidige rapport beschrijft een analyse van deze gegevens voor tabaksproducten die via de elektronische database EMTOC (Electronic Model Tobacco Control) zijn aangeleverd in 2010. In totaal zijn via EMTOC gegevens aangeleverd over 1891 producten, waarvan 1265 sigaren en 378 sigaretten. Aan waterpijp worden zeer grote hoeveelheden additieven toegevoegd en aan sigaren en shag relatief weinig. Sigaretten bevatten de meeste additieven. Smaakstoffen zijn bij alle productsoorten het meest gebruikte additief. Toevoegingen aan sigaretten die zowel in grote hoeveelheden worden toegevoegd als in veel verschillende merken gebruikt worden zijn bevochtigers van tabak, smaakstoffen, bindmiddelen en vulstoffen. Daarnaast gaat het om niet-tabaksmaterialen zoals filtermaterialen, vulstoffen, lijmen, kleurstoffen en weekmakers. De ingrediƫnten die het vaakst aan sigarettentabak worden toegevoegd zijn de smaakstoffen benzaldehyde (amandelsmaak), piperonal (vanille, amandel) en vanilline (vanille) en de bevochtigers glycerol en propyleenglycol.

Abstract

590 different additives are used in the production of cigarettes for the Dutch market, of which 360 are flavours. On average, 27 percent of a cigarette consists of additives, including filter materials. Cigarettes contain 68 different additives, of which 24 are in the tobacco. This is evident from an analysis of data that have been provided by tobacco industry to the RIVM.

Tobacco additives may have an effect on the health of the smoker by rendering the tobacco product more attractive for consumption, more addictive or more toxic. The RIVM collects data on these additives in order to identify them, to assess their risk and to inform the consumer. Tobacco manufacturers (and importers) are legally required to yearly specify all additives in each of their tobacco products, together with their quantities, functions and health effects. The present report describes an analysis of these data for tobacco products that have been delivered via the electronic database EMTOC (Electronic Model Tobacco Control) in 2010.

In total, data about 1891 products have been delivered via EMTOC, of which 1265 cigars and 378 cigarettes. Very large quantities of additives are added to water pipe and relatively little to cigars and shag. Cigarettes contain the most additives.

Flavours are the most commonly used additive in all product types. Cigarette additives used both in large amounts as well as in many different brands are tobacco humectants, flavours, binders and fillers. In addition, it involves nontobacco materials such as filter materials, fillers, adhesives, colours and plasticizers. The ingredients that are added most frequently to cigarette tobacco are the flavours benzaldehyde (almond taste), piperonal (vanilla, almond) and vanilline (vanilla) and the humectants glycerol and propylene glycol.

Resterend

Grootte
500KB