Advice to Ministry of Health, Welfare and Sport on how to devise a skin cancer education campaign

Advice to Ministry of Health, Welfare and Sport on how to devise a skin cancer education campaign

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland krijgen elk jaar 70.000 mensen te horen dat ze huidkanker hebben. Dat is meer dan de helft van alle kankerdiagnoses. Het aantal mensen met huidkanker stijgt al jaren met 5 tot 7 procent per jaar, afhankelijk van het type huidkanker. Zonder maatregelen zal dat aantal zo blijven stijgen. Dat komt onder andere door de vergrijzing. Over andere oorzaken bestaat nog discussie.

Bijna alle gevallen van huidkanker worden veroorzaakt doordat mensen tijdens hun leven blootstaan aan UV-straling van de zon. Vooral het verbranden van de huid en een jarenlange blootstelling aan de zon zijn schadelijk. Daarom is gezonder ‘zongedrag’ een belangrijke mogelijkheid om de kans op huidkanker te verkleinen. Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd in kaart te brengen wat nodig is voor een effectieve voorlichtingscampagne over huidkanker. Op basis van deze informatie kan VWS daar keuzes voor maken.

Kennis over gezond zongedrag is een belangrijk onderdeel van een campagne, maar kennis alleen is niet genoeg. Mensen moeten zich ook bewuster worden van hun gedrag, en dat veranderen. Het helpt daarbij om de voorlichting via verschillende kanalen te verspreiden. Dus niet alleen via massamedia, maar ook op plaatsen waar mensen aan de zon blootstaan, zoals bij zwembaden en op het sportveld. Verder moet de campagne meerdere jaren worden herhaald om ervoor te zorgen dat mensen gezond met de zon blijven omgaan.

Ook blijkt dat de adviezen per doelgroep moeten worden gemaakt. Denk aan (ouders van) jonge kinderen, buitensporters en hun publiek, en mensen die buiten werken. Het is vooral belangrijk om te voorkomen dat de huid verbrandt. Zeker bij jonge kinderen vergroot huidverbranding de kans op huidkanker op latere leeftijd. De omgeving moet daarom zó worden ingericht dat gezond zongedrag de voor de hand liggende keuze is. Dat kan bijvoorbeeld door voldoende schaduwplekken te creëren. Het RIVM adviseert ook om vóór campagne te peilen hoe mensen zich in de zon gedragen. Door deze meting later verschillende keren te herhalen, wordt duidelijk of de campagne effect heeft en het gedrag inderdaad verandert.

Abstract

Since the beginning of the registration, the number of people diagnosed with skin cancer has been rising by 5 to 7% per year, depending on the type of skin cancer. At present about 70,000 people are diagnosed with skin cancer in the Netherlands each year. This comprises more than half of all cancer diagnoses. The numbers will continue to rise at this rate when no countermeasures are taken. An important factor is the ageing of the population. There is no consensus on the contribution of other causes yet.

Almost all skin cancers occur due to prolonged exposure to UV radiation from the sun. Therefore, changing our behaviour in the sun is an important way to combat the rise in skin cancers. The Ministry of Health, Welfare and Sport asked RIVM to work out what would be required for an effective education campaign on skin cancer. RIVM’s advice will help the Ministry to take further steps.

Knowledge on safe sun exposure is an important aspect of this campaign, but knowledge alone will not be enough. People also need to be more aware of their behaviour and have to make the necessary changes. Dissemination of the information through a variety of channels will help in this respect: not just through mass media alone, but also in places where people are exposed to the sun, such as at outdoor swimming pools and on sports grounds. To ensure lasting change in people’s behaviour regarding the sun, the campaign will also need to be repeated over several years.

The advice should also be tailored to each target group, e.g. young children (or their parents), people engaging in outdoor sporting activities and their spectators, and people working outdoors. Above all, it is important to prevent sunburn, because it increases the chances of developing skin cancer later in life, in particular for children. Outdoor spaces should be designed in such a way that avoiding excessive exposure to the sun is straightforward, e.g. by creating plenty of shady spots.

Another one of RIVM’s recommendations is to collect data on how people behave in the sun, before the start of the campaign. Repeating that survey multiple times later will help determine if the campaign is having an effect, and if genuine behavioural change is brought about.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
807 kb