Samenvatting

In dit advies beschrijft het RIVM opties om de monitor Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) vorm te geven. Het gaat om contouren van hoe deze monitor eruit kan zien, waarbij wordt ingespeeld op de wensen van de ondertekenaars en zoveel gebruik gemaakt wordt van bestaande gegevens. Met dit advies kan een geïnformeerde keuze gemaakt worden uit welke aspecten de monitor GALA moet bestaan.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
322 kb