Go to abstract

Samenvatting

Dagelijks staat de consument bloot aan chemische stoffen die zijn verwerkt in verschillende (non-food) producten. Om de gevolgen voor de volksgezondheid te kunnen beoordelen moet in de eerste plaats de blootstelling bepaald worden. De optelsom van de totale (geaggregeerde) blootstelling aan een stof uit verschillende consumentenproducten (denk bijvoorbeeld aan geurstoffen, vlamvertragers, weekmakers) moet kunnen worden vastgesteld. Dit rapport kijkt in welke mate bestaande computermodellen geschikt zijn om geaggregeerde blootstelling aan chemische stoffen uit consumentenproducten te bepalen. Op dit moment berekenen de Europese beoordelingskaders deze geaggregeerde consumentenblootstelling (non-food) nog niet routinematig. Als eerste aanzet tot het opvullen van dit hiaat beschrijft dit rapport een methode waarmee een dergelijke geaggregeerde blootstellingsbepaling kan worden uitgevoerd.

Abstract

Available computer models for estimating the exposure to substances from multiple consumer products are not suited for this task. Consumers are daily exposed to chemical substances from consumer products. The level of this exposure has to be assessed to evaluate the consequences of exposure to a substance for public health. Considering that a substance may be contained in several consumer products (for instance, aromatic substances, flame retardants and softeners), the contribution of these products to the total exposure will have to be added up to determine the aggregate exposure. Aggregate consumer (non-food) exposure is not routinely evaluated in European assessment frameworks. This report examines to what extent available computer models are suited for evaluating aggregate exposure to consumer products. A method for performing aggregate exposure assessment is also described.

Overig

Grootte
412KB