Alternatieve voedselcontactmaterialen op de Nederlandse markt na invoering van het verbod op plastic voor eenmalig gebruik; prioritering van chemische stoffen die eruit kunnen vrijkomen

Alternatieve voedselcontactmaterialen op de Nederlandse markt na invoering van het verbod op plastic voor eenmalig gebruik; prioritering van chemische stoffen die eruit kunnen vrijkomen

Go to abstract

Samenvatting

De Europese Unie wil de schadelijke effecten voor het milieu van plastic zwerfafval tegengaan. Sinds de zomer van 2021 worden daarvoor stap voor stap maatregelen ingevoerd. Zo zijn sinds 2021 verschillende soorten plastic producten verboden die gemaakt zijn om één keer te gebruiken en daarna weg te gooien - de zogeheten Single Use Plastics (SUP). Veel van deze producten worden gebruikt om eten en drinken te verpakken, te serveren of te consumeren. Dat zijn bijvoorbeeld rietjes, roerstaafjes of wegwerpbordjes.

Vanwege het verbod op het gebruik van plastic voor deze producten worden ze nu van andere materialen gemaakt, zoals papier, tarwemeel of bamboe. Het RIVM heeft geïnventariseerd welke materialen worden gebruikt en welke stoffen in die materialen zouden kunnen zitten. Daarna is gekeken welke van deze stoffen mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid en of deze stoffen in voedsel kunnen terechtkomen.

De inventarisatie laat zien dat er in de gebruikte materialen heel veel stoffen zouden kunnen zitten. Om gerichter onderzoek te kunnen doen naar mogelijke risico’s heeft het RIVM aangegeven naar welke stoffen en materialen het eerst onderzoek zou moeten worden gedaan. Het RIVM heeft dit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) gedaan.

Abstract

As part of efforts to combat the harmful environmental impact of plastic litter, the European Union has been rolling out a series of measures. Among them is a ban – introduced in 2021 – on a range of single-use plastics (SUP). These are plastics that are designed to be used once and then thrown away. Many of these products are used to pack, serve and consume food and beverages. They include drinking straws, stirrers and disposable plates.

Following the ban on using plastic for the manufacture of these products, they are now being made from alternative materials such as paper, wheat straw and bamboo. RIVM investigated for which products these materials are being used and which chemical substances they might contain. It then assessed whether any of these substances might be harmful to health and whether they could migrate into food.
The investigation shows that the materials currently in use potentially contain a wide range of substances. To enable targeted research into their potential risks, RIVM has identified which substances and materials would have to be further investigated first.

RIVM conducted this survey on behalf of the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1290 kb