Analysis of equivalence criteria for Amsterdam Airport Schiphol

Analysis of equivalence criteria for Amsterdam Airport Schiphol

Go to abstract

Samenvatting

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het RIVM gevraagd de gelijkwaardigheidscriteria voor Schiphol te analyseren. Aanleiding is het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om deze gelijkwaardigheidscriteria in de regelgeving op te nemen door het Luchthavenverkeersbesluit aan te passen. Dan zijn de criteria onderdeel van de handhaving.

De ILT ziet erop toe dat wet- en regelgeving voor de luchtvaart wordt nageleefd. De ILT controleert bijvoorbeeld of vliegtuigen voor omwonenden rond Schiphol niet meer geluid maken dan is toegestaan. Dit wordt onder andere getoetst met behulp van zogeheten gelijkwaardigheidscriteria voor Schiphol. Deze gelijkwaardigheidscriteria zijn nu een onderdeel van de afspraken die in de loop van de jaren tussen het ministerie van IenW (en voorlopers) met de omgeving van Schiphol zijn gemaakt.

De gelijkwaardigheidscriteria zijn gebaseerd op berekeningen en modellen. Het gaat om de berekende hoeveelheid geluid, de aantallen woningen, en de relatie tussen de blootstelling aan geluid en ernstige hinder en slaapverstoring (blootstellingresponsrelaties). Bij deze berekeningen worden modellen gebruikt, bijvoorbeeld om geluid en ernstige hinder te berekenen. De modellen zijn de afgelopen jaren meerdere keren veranderd. De wijzigingen in de gelijkwaardigheidscriteria en de gevolgen daarvan voor de naleving en handhaving zijn nauwelijks te volgen. Ook werken de modellen vaak niet met de actueelste cijfers, bijvoorbeeld van het aantal woningen.

Het RIVM beveelt aan om de actueelste modellen te gebruiken en deze de komende jaren aan te houden. Na een aantal jaar kan worden overwogen om nieuwe gegevens te gebruiken op basis van actuele informatie. Een wijziging moet dan transparant en daarmee voor iedereen goed te volgen zijn.

Abstract

The Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) has asked RIVM to analyse the equivalence criteria for Amsterdam Airport Schiphol, hereafter referred to as Schiphol Airport. The motivation for this is the intention of the Ministry of Infrastructure & Water Management to include these equivalence criteria in the regulations by modifying the Airport Traffic Decree for Schiphol Airport. The criteria will then be a part of aircraft noise enforcement.

The ILT is responsible for ensuring compliance with the laws and regulations that apply to aviation. For example, the ILT checks whether aircraft produce more noise than is permitted in relation to the residents in the vicinity of Schiphol Airport. One of the ways this is checked is by using the so-called equivalence criteria. These equivalence criteria are a part of the agreements entered into over the years by the Ministry of Infrastructure & Water Management (and its predecessors) with the stakeholders in the surroundings of Schiphol Airport.

To determine whether Schiphol Airport meets the equivalence criteria, several models and input data are applied. These focus on the calculated noise exposure levels, the number of homes within specified areas around the airport, and the relationship between noise exposure and severe annoyance and severe sleep disturbance (exposure-response relationships). Models are used to calculate the noise exposure and the resulting number of severely annoyed people, which are required to be below calculated limits for these parameters. The models and the criteria have been modified several times over the past years to account for new developments and insights. The changes in the equivalence criteria and their effects on compliance and enforcement are very difficult to follow and comprehend. The models also often do not apply the most recent input data.

RIVM recommends to use the most recent models and input data. Consideration should be given to investigate whether models and input data need to be updated more frequently than is now the case. In that case, any change made must be transparent and therefore easy to follow for everyone.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1234 kb