urveillance van griep en andere luchtweginfecties: winter 2019/2020

urveillance van griep en andere luchtweginfecties: winter 2019/2020

Go to abstract

Samenvatting

Griepepidemie De griepepidemie in de winter van 2019/2020 was mild en duurde 5 weken. Dat is korter dan het gemiddelde van tien weken in de afgelopen 25 jaar. De laatste twee weken van de griepepidemie, de eerste helft van maart 2020, vielen samen met het begin van de COVID-19-epidemie in Nederland. Naar schatting hebben tussen oktober 2019 en mei 2020 400.000 mensen de griep gehad. Ongeveer 74.000 mensen gingen naar de huisarts met griepachtige klachten. Mensen zijn vooral ziek geworden van het type A-griepvirus. Tijdens de epidemie stierven er 600 mensen meer dan verwacht in deze periode. Deze 'oversterfte' hangt waarschijnlijk samen met de griep. Mensen die een griepprik hebben gekregen, hadden in het griepseizoen 48 procent minder kans om griep te krijgen. De effectiviteit van het vaccin is ongeveer hetzelfde als in vorige griepseizoenen.

COVID-19 epidemie in Nederland In deze rapportage zijn de gegevens over COVID-19 meegenomen voor de duur van het griepseizoen, tot en met 17 mei. Op 27 februari 2020 is de eerste COVID-19-patiƫnt in Nederland bevestigd. Sindsdien zijn veel mensen besmet met het nieuwe coronavirus (SARSCoV-2) dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Tussen 27 februari en 17 mei 2020 heeft de GGD 43.993 mensen met COVID-19 gemeld, met een piek van 7794 meldingen in de week van 6 april. In deze eerste golf zijn 11.095 patiƫnten opgenomen in het ziekenhuis en zijn er 9600 mensen meer overleden dan normaal.

Meldingsplichtige luchtweginfecties Sommige luchtweginfecties moeten bij de GGD worden gemeld. De GGD kan ze dan intensief volgen en als het nodig is op tijd actie nemen om te voorkomen dat ze zich verder verspreiden. Het aantal meldingen van psittacose is in 2019 sterk gestegen naar 91, het hoogste aantal sinds 2010. Het aantal gemelde gevallen van legionella (566) tuberculose (759) en Q-koorts (18) bleef stabiel. Q-koorts, psittacose en legionella uiten zich meestal in de vorm van longontstekingen. De werkelijke aantallen liggen hoger dan de gemelde. Mensen met een longontsteking worden vaak niet getest, waardoor de ziekteverwekker niet bekend is.

Abstract

Influenza
The flu epidemic in the winter of 2019/2020 was mild and lasted for 5 weeks. That is shorter than the ten-week average over the past 25 years. The last two weeks of the flu epidemic, the first half of March 2020, coincided with the start of the COVID-19 epidemic in the Netherlands. An estimated 400,000 people have had the flu between October 2019 and May 2020. About 74,000 people went to their general practitioner with flu-like illness. People have mainly become ill with type A influenza virus. During the influenza epidemic, 600 more people died than would normally be the case. This "excess mortality" is probably related to influenza. Influenza vaccination prevented 48 percent of vaccinated persons from getting the flu. The effectiveness of the vaccine is about the same as in previous flu seasons.

COVID-19 epidemic in the Netherlands
This report includes the COVID-19 data for the duration of the flu season, up to and including May 17. The first COVID-19 patient in the Netherlands was confirmed on February 27, 2020. Since then, many people have been infected with the new coronavirus (SARS-CoV-2) that causes the disease COVID-19. Between February 27 and May 17, 2020, the Public Health Services reported 43,993 people with COVID-19, with a peak of 7,794 reports in the week of April 6. During this first wave, 11,095 patients were hospitalised and 9,600 more people died than expected in this period.

Notifiable respiratory infections
Some respiratory infections have to be reported to the Public Health Services in order to prevent any further spread. The number of reports of psittacosis rose sharply in 2019 to 91, the highest number since 2010. The number of reported cases of legionella (566), tuberculosis (759) and Q fever (18) remained stable. Q fever, psittacosis and legionella usually manifest themselves in the form of pneumonia. The actual numbers are higher than the reported. People with pneumonia are often not tested, so the causative pathogen remains unknown.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2563 kb