Samenvatting

In het kader van de surveillance van antibiotica resistentie bij Shigellae werd van de isolaten die in 1988 voor typering naar het RIVM werden gezonden, kwantitatief de gevoeligheid bepaald voor amoxicilline chlooramfenicol, tetracycline, sulfamethoxazol, trimethoprim, gentamicine, kanamycine, streptomycine, nalidixinezuur, norfloxacine, cefotaxim en furzolidon. Er werden 644 stammen onderzocht, voornamelijk S.flexneri en S.sonnei. Zeer hoge resistentiepercentages (50 a 70%) werden gevonden voor tetracycline, streptomycine en sulfamethoxazol. Het percentage isolaten, dat zowel resistent is tegen sulfonamiden als trimethoprim, en dus tegen cotrimoxazol, bedroeg evenals in 1986 en 1987 ruim 30%. Voorts is ongeveer de helft van de isolaten van S.flexerni resistent tegen amoxicilline (ampicilline) en chlooramfenicol. Resistentie tegen nalidixinezuur en norfloxacine werd niet gevonden.

Overig

Grootte
0MB