Achtergrond rapport UV straling en zonnebrandproducten

Achtergrond rapport UV straling en zonnebrandproducten

Go to abstract

Samenvatting

Blootstelling aan UV ultraviolet (ultraviolet)-straling heeft positieve en negatieve effecten op de gezondheid. Positief zijn de aanmaak van vitamine D en een lagere bloeddruk die beschermt tegen hart- en vaatziekten. Negatieve gezondheidseffecten zijn: verbranding van de huid, huidveroudering en huidkanker. Dit en meer blijkt uit dit overzichtsdocument van het RIVM over gezondheidseffecten van UV-straling en de werking van zonnebrandproducten.

Zonnebrandproducten zorgen ervoor dat minder UV-straling de huid bereikt. Hoe hoger de SPF sun protection factor (sun protection factor) (Sun Protection Factor) en hoe dikker de op de huid aangebrachte laag, hoe meer een product beschermt tegen huidverbranding. Het blijkt dat bij de test waarmee in het laboratorium de SPF wordt bepaald een veel dikkere laag zonnebrand wordt gebruikt dan de hoeveelheid die consumenten smeren (namelijk 2 in plaats van 0,5 milligram per vierkante centimeter). Hierdoor beschermen zonnebrandproducten in de praktijk veel minder dan staat aangegeven. SPF50, SPF30 en SPF20 geeft aan dat mensen 50, 30 of 20 maal langer in de zon kunnen zitten zonder te verbranden dan zonder te smeren. In de praktijk is dit maar 7, 4 en 2 maal langer.

UV-straling wordt, afhankelijk van de golflengte, onderverdeeld in UVA, UVB en UVC straling. Huidverbranding wordt vooral veroorzaakt door UVB. Een verbrande huid vergroot de kans op melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker. Hierdoor was lange tijd de gedachte dat alleen UVB huidkanker veroorzaakt. De laatste jaren vinden wetenschappers steeds meer bewijs dat ook UVA hieraan kan bijdragen.

Sommige zonnebrandproducten beschermen ook in enige mate tegen UVA. Maar hoe goed ze dit doen staat niet duidelijk op de verpakking. Er zijn nu geen Europese voorschriften om consumenten goed te informeren over de beschermende werking van zonnebrandproducten tegen UVA.

Abstract

Exposure to UV radiation has both positive and negative health effects. The positive effects include vitamin D production and lower blood pressure, which protects against heart and vascular disease. The negative health effects are sunburn, skin ageing and skin cancer. These are some of the results presented in an overview document produced by RIVM on the health effects of UV radiation and the functioning of sunscreen products.

Sunscreen products ensure that less UV radiation reaches the skin. The higher a product’s Sun Protection Factor (SPF) and the thicker the layer applied to the skin, the more the product protects against sunburn.

It turns out that the layer of sunscreen used in the lab test that determines the SPF is much thicker than the layer applied by consumers (2 mg per square centimetre compared to 0.5 mg). As a result, sunscreen products are often less protective in practice than indicated. SPF50, SPF30 and SPF20, respectively, indicate that people can sit in the sun 50, 30 or 20 times longer without getting sunburnt than without sunscreen. In practice, however, they can only sit in the sun seven, four and two times longer.

Depending on wavelength, UV radiation can be divided into UVA, UVB and UVC radiation. Sunburn is primarily caused by UVB radiation. Sunburn increases the chances of melanoma, the most dangerous form of skin cancer. It was long assumed that only UVB radiation causes skin cancer. However, scientists have increasingly found evidence that UVA radiation also contributes.

Some sunscreen products also protect against UVA radiation to some extent, but the packaging does not clearly indicate how well they do this. There are currently no European labelling requirements to clearly inform consumers about the UVA protection of sunscreen products.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2489 kb