Samenvatting

De berekeningen geven aanleiding tot de volgende conclusies: 1. Het niveau van 125 mug/cm3 als te verwachten daggemiddelde SO2-concentratie kan als een redelijk criterium voor het omschakelen naar aardgas worden beschouwd. Bij een schakelrendement van meer dan 70% wordt in een strenge winter (1978/1979) op de centrales naar verwachting op + 23 dagen op gas gestookt. Door introductie van meteorologische gegevens (stagnatie- of transportdagen) wordt de gasinzet beperkt bij een vergelijkbaar schakelrendement. Het aantal dagen waarop in een zachte winter (1979/1980) bij toepassing van dit criterium (SO2 > 125 mug/m3 + meteo) tevergeefs op gas gestookt zou zijn bedraagt slechts 3 per centrale. 2. Hoewel het moeilijk is de bijdrage van centrales aan benedenwinds optredende uurgemiddelde concentraties vast te stellen uit de resultaten van vaste meetstations, mag alleen geconcludeerd worden dat van een effect sprake is. Dit optreden van hogere benedenwindse concentraties werd bevestigd door de resultaten van verrichte meetwagenmetingen.

Overig

Grootte
0MB