Go to abstract

Samenvatting

Met het model galvanisch bedrijf zijn computerberekeningen uitgevoerd aan 24 modelbedrijven. Daarbij is met name nagegaan, welke kosten moeten worden gemaakt om welk rendement te verkrijgen bij diverse saneringsvarianten. Het blijkt, dat tegen kosten tussen nul en 300 gulden per verwijderde kilogram zwaar metaal (incl. die uit concentraten) restvrachten van enkele tientallen kg zware metalen kunnen worden bereikt. De combinatie van een procesgeintegreerde aanpak en eindzuivering blijkt voordeliger en levert betere resultaten dan alleen eindzuivering. Kleine bedrijven kunnen veel bereiken met alleen een procesgeintegreerde aanpak.

Abstract

Abstract not available

Resterend

Grootte
0MB