Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft gedetailleerd in beeld gebracht welke ziekenhuizen in Nederland zowel overdag als 's nachts spoedeisende hulp bieden. Dit is ook voor de acute verloskunde gedaan. Uit een analyse van de resultaten blijkt dat 99,8 procent van de inwoners binnen 45 minuten naar een spoedeisende hulpafdeling (SEH) of een ziekenhuis met acute verloskunde kan worden vervoerd. Sinds de vorige bereikbaarheidsanalyse in 2013 zijn drie SEH's gesloten. Hierdoor is één ziekenhuis extra als 'gevoelig' aangewezen. Als een gevoelig ziekenhuis wordt gesloten, neemt het aantal mensen toe dat er langer dan 45 minuten over doet om een SEH te bereiken. Ziekenhuizen mogen daarom alleen stoppen met het aanbieden van acute zorg als de bereikbaarheid daardoor niet verslechtert. De richtlijn van 45 minuten betreft de tijd waarin een ambulance naar de plaats van een incident rijdt, de patiënt in de ambulance overbrengt en vervoert naar het dichtstbijzijnde SEH. Voor het onderzoek is de aanwezigheid en beschikbaarheid geïnventariseerd van onder meer specialisten, verpleegkundigen en faciliteiten om op de SEH's diagnoses te stellen en behandelingen te bepalen. Eind 2014 waren er 95 ziekenhuislocaties die spoedeisende basiszorg bieden. Hiervan waren 91 locaties 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. Op 84 ziekenhuislocaties werd 24/7 acute verloskunde aangeboden. Ook is gekeken naar de samenwerking tussen SEH's en huisartsenposten (HAP's). Een HAP kan op het terrein van een ziekenhuis zijn gevestigd. In een ruime meerderheid van deze gevallen werkten de HAP en de SEH met elkaar samen.

Abstract

RIVM has made an inventory of Dutch hospitals that have an emergency department (ED) that is open 24/7 and of hospitals that offer acute obstetric care. On the basis of the inventory and data on ambulance services, we conclude that 99.8% of the Dutch population can be transported within 45 minutes to an ED or acute obstetric care setting. Three EDs have been closed since our previous analysis in 2013. This has affected local accessibility. However, as the provision of ED services in the areas in question is still adequate, the ambulance dispatch and driving times remain within the legal standard of 45 minutes. The closures have rendered one additional hospital "sensitive". Closing a sensitive hospital will increase the number of people that cannot be transported to an ED within 45 minutes. The 45-minute standard includes call-handling and dispatch time, ambulance driving time, and the time it takes to transfer the patient into the ambulance and to deliver the patient to the nearest ED. A balanced geographical distribution of hospital locations and ambulance stations across the country guarantees adequate access to acute care services. This study has made an inventory of the presence and availability of specialists, nurses and diagnostic and treatment facilities at the EDs. By the end of 2014 there were 95 hospital sites that provided basic emergency care. Ninety-one sites are open 24 hours a day, 7 days a week. 24/7-hour acute obstetric care is offered at 84 hospital sites. Most EDs have an on-site out-of-office hours GP-service. Twenty-nine EDs and GP-services work closely together, having agreements on patient flows and various aspects of diagnostics and treatment.

Overig

Grootte
1.54MB