Go to abstract

Samenvatting

De 'Geneesmiddelenketen' bestaat uit verschillende organisaties die ervoor zorgen dat er veilige en effectieve geneesmiddelen beschikbaar zijn. In het verlengde daarvan hebben zij gezamenlijk de taak om te zorgen voor goede en betrouwbare informatie over geneesmiddelen. Momenteel is die informatie versnipperd. Onder leiding van het RIVM is in kaart gebracht hoe de diverse websites aan elkaar kunnen worden gekoppeld en welke acties daarvoor nodig zijn. Op die manier wordt de beschikbare informatie over medicijnen toegankelijker gemaakt voor professionals. De resultaten zijn in onderliggend verslag weergegeven. De geneesmiddelenketen bestaat uit verschillende organisaties, elk met een eigen taak en een eigen website. Hiertoe behoren het Agentschap College ter beoordeling van geneesmiddelen (aCBG), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO), het ministerie van VWS en het RIVM. Het streven is de koppeling in 2014 te realiseren. Aan de basis ligt het Farmacotherapeutisch Kompas (FK), dat wordt uitgegeven door het Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor zorgverzekeringen). Het FK bevat informatie over het juist gebruik van geneesmiddelen: welk middel is het meest effectief bij een bepaalde patiënt met een bepaalde aandoening, én het laagst geprijsd. Zorgprofessionals raadplegen de onafhankelijke informatie op deze website veelvuldig. Bij elk geneesmiddel zal een directe link worden toegevoegd naar informatie over geregistreerde geneesmiddelen op de geneesmiddeleninformatiebank (GIB). Op de GIB zijn ook de officiële registratiedocumenten van een geneesmiddel te raadplegen, zoals de wetenschappelijke productinformatie, het openbare beoordelingsrapport en de patiëntenbijsluiter. De GIB wordt beheerd door het aCBG. Dezelfde koppeling zal gemaakt worden voor informatie over bijwerkingen, die staan vermeld op de website van Lareb.

Abstract

The 'medicines chain' consists of a number of organizations that ensure the availability of safe and effective medicines. By extension, they also have the joint responsibility of making sure that all information on medicines is accurate and reliable. Such information is currently made available in a fragmented manner on a number of separate websites. A joint project headed by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has been set up to investigate how the different websites can be linked and what actions this would require. Linked websites will make it easier for healthcare professionals to access the available information on medicines. The results of the study are presented in this report.

The 'medicines chain' consists of several organizations, each with its own remit and website. They include the Medicines Evaluation Board Agency (aCBG), the Netherlands Health Care Inspectorate (IGZ), the Netherlands Pharmacovigilance Centre (LAREB), the Central Committee on Research Involving Human Subjects (CCMO), the Ministry of Health, Welfare and Sport, and RIVM.

The parties involved aim to establish links between their respective websites in the course of 2014. The basis is formed by the so-called 'Farmacotherapeutisch Kompas' (FK) published by the National Health Care Institute (formerly the Health Care Insurance Board). The FK provides information on the rational use of medicines: which medicines are most effective for specific types of patients with specific conditions, and which medicines are lowest in price. Healthcare professionals regularly consult the independent information on the FK website. A direct link will be added to the website section for each medicine. The link will lead to the information on registered medicines in the Medicines Database (GIB). The GIB database also provides access to official registration documents for medicines, including the Summary of Product Characteristics, the Public Assessment Report, and the Patient Information Leaflet. The GIB database is managed by the aCBG. Links will also be created to the information on adverse effects available on the website of the Netherlands Pharmacovigilance Centre.

Overig

Grootte
247KB