Samenvatting

Deze kennisupdate geeft inzicht in bevorderende en belemmerende factoren voor deelname aan integrale programma’s gericht op kinderen met overgewicht of obesitas zoals de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht met specifieke aandacht voor kinderen en gezinnen die in maatschappelijk kwetsbare omstandigheden leven. Onder kwetsbare groepen verstaan we, onder meer, mensen met een laag inkomen of schulden, met huisvestingsproblematiek, een laag opleidingsniveau en/of lage gezondheidsvaardigheden en mensen met een migratieachtergrond. Het is namelijk bekend dat de deelname van deze groepen mensen aan dit soort interventies/aanpakken lager is dan van andere groepen. We onderzochten welke factoren in de informatieverstrekking en benadering bij kunnen dragen aan een hogere deelname onder deze groepen. Factoren die invloed hebben op uitval van kind en gezin die al deelnemen aan een zorg- of ondersteuningstraject werden niet meegenomen in dit onderzoek. De resultaten in deze kennisupdate zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en op een verkenning bestaande uit gesprekken met professionals en een korte (online) inventarisatie naar de manier van informeren en benaderen van potentiële deelnemers binnen de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. De inzichten uit deze kennisupdate kunnen benut worden in het huidige landelijke implementatieproces van Kind naar Gezonder Gewicht. Dit proces wordt uitgebreid door de afspraken in de IZA en GALA akkoorden, en door het van kracht worden per januari 2024 van de beleidsregel voor vergoeding van bepaalde onderdelen van de aanpak vanuit de Zorgverzekeringswet. Het RIVM heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
297 kb