Go to abstract

Samenvatting

In veel gemeenten in Nederland ontstaan nieuwe wijken of worden oude wijken opnieuw ingericht. De inrichting van de wijk (ofwel woonomgeving) heeft in belangrijke mate invloed op de gezondheid en het gezondheidsgedrag van de inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van de mogelijkheden voor bewegen of de sociale en fysieke veiligheid. Deze twee hangen nauw samen: in een verkeers- en sociaal veilige woonomgeving zullen mensen meer geneigd zijn te gaan bewegen. Een veilige woonomgeving nodigt uit tot fietsen en lopen; en actief bezig zijn is het gemakkelijkst vol te houden als het past binnen een dagelijkse routine. Dat maakt dat de inrichting van de wijk belangrijke aangrijpingspunten biedt voor gezondheidsbevordering. Door het RIVM is in de gemeente Voorhout een handleiding ontwikkeld en getoetst waarmee gemeenten een bewegingsbevorderende en veilige inrichting van wijken kunnen realiseren. De handleiding 'bewegingsbevorderende en veilige wijken' geeft stapsgewijs aan hoe een bewegingsbevorderende en veilige woonwijk kan ontstaan en geeft 50 aanbevelingen voor het inrichten van wijken. Deze handleiding is bestemd voor alle gemeenten in Nederland die in nieuwbouw- en herstructureringsplannen aandacht willen besteden aan het stimuleren van lichamelijke activiteit en veiligheid van de inwoners.

Abstract

In many Dutch municipalities new residential areas are emerging or old ones are being regenerated. The residential area plays an important role in stimulating physical activity and healthy practices. Fundamental aspects of the residential area in this regard are the possibilities offered for physical activity, and the social and physical safety of the area itself. These aspects are, in fact, closely linked: safe traffic and social safety promote physical activity, while a safe area is inviting to pedestrians and cyclists. To stimulate physical activity as a part of the daily routine, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has developed and validated a manual 'to enhance physical activity and safety' in the municipality of Voorhout. The manual employs a step-by-step approach to designing a residential area promoting physical activity and safety; it also includes fifty recommendations for setting up such a residential area. The manual aims at Dutch municipalities who want to place priority on the physical activity and safety of their inhabitants in their consideration of new construction and restructuring plans. Such a manual will help municipalities in their renovation or regeneration plans to realize residential areas that are both safe and accommodating in the provision of physical activity.

Overig

Grootte
380KB