Go to abstract

Samenvatting

Lood uit bodemverontreinigingen wordt opgenomen door moestuingewassen die daarop worden geteeld. Deze gewassen kunnen een gezondheidsrisico vormen als zij worden geconsumeerd. Uit onderzoek van RIVM en Alterra blijkt nu dat bij hoge concentraties lood in de bodem de opname minder wordt. Hierdoor bevatten de gewassen op deze bodems minder van dit metaal dan aanvankelijk werd gedacht. Door dit inzicht kunnen gezondheidsrisico's van de consumptie van deze wassen beter worden voorspeld.
Voor het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) wordt uitgevoerd, is de bestaande methode om de opname van lood te modelleren, verbeterd. Op basis van een nieuwe dataset kan de opname van lood in gewassen en het effect van het loodgehalte in de bodem nauwkeuriger worden voorspeld.
Door de verbeterde risicobeoordeling kan preciezer worden aangegeven in welke situaties gezondheidsrisico's aanvaardbaar zijn. Als dat het geval is, is minder vaak aanvullend gewasonderzoek nodig. Dat spaart onderzoekskosten uit, en kan bovendien minder vertraging veroorzaken voor de uitvoering van (her)inrichtingsprojecten. Ook wordt zo onterechte bezorgdheid bij bewoners voorkomen.

Abstract

Soil contamination with lead is often a bottleneck in the use of soil when growing vegetables. After consumption of the crops lead may cause a range of health effects such as behavioral problems and learning disabilities. Children under six years old are most at risk. Hence, the prediction of lead uptake by vegetables and potatoes is an importart part of the assessement of human health risks of vegetable gardens.
Based on a new data set an improved methodology for calculating the absorption of lead has been developed. This dataset contains data of 2800 samples and 32 different crops. For each sample data included the soil lead content, crop lead concentration, soil pH, clay and organic matter content was taken up. Soil-plant uptake relations were derived for the different crops resulting in an improved model for the prediction of risks. The model proved that the uptake factor of lead (expressed as the ratio between plant concentration and soil concentration) at high lead soil levels gradually decreases.
With the new model the prediction of health risks is improved. This means that, for the risk assessment of contaminated sites, less additional crop research is necessary. This saves not only research costs and time but it prevents also unwarranted concern among owners of home gardens.

Overig

Grootte
2.04MB