Berekening en in kaart brengen van kritische grenswaarden in Europa: stand van zaken 1997

Berekening en in kaart brengen van kritische grenswaarden in Europa: stand van zaken 1997

Go to abstract

Samenvatting

Dit vierde rapport van het Coordination Center for Effects (CCE) beschrijft de mehtoden voor kritische grenswaarden en resultaten die worden ingezet voor het tweede NOx protocol onder de Convention on Long Range Transboundary Air Pollution van de VN-Economische Commissie voor Europa (UN/ECE-CLRTAP). Het CCE is een door de UN/ECE-CLRTAP gemandateerde organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van grenswaarden (critical thresholds) voor deposities en concentraties van luchtvervuilers, waarboven risico voor schade aan ecosystemen bestaat. Het rapport bevat resultaten van critical loads voor verzuring en vermesting benevens critical levels voor troposferisch ozone. Deze critical thresholds worden in het RAINS model gebruikt voor de doorrekening van effecten van emissiereducties van geoxideed en gereduceerd stikstof, van vluchtige organische stoffen en van zwaveldioxide. Het RAINS model in combinatie met critical thresholds worden momenteel ook gebruikt voor de ondersteuning van de verzurings en troposferisch-ozon strategie van de EU. Tenslotte bevat het rapport een 20 tal rapportages van wetenschappelijke instellingen in Europa, die deel uitmaken van het CCE netwerk.

Abstract

The fourth report on the Coordination Center for Effects (CCE) describes critical threshold methodologies and results which are used for the scientific support of the second nitrogen oxide protocol under the Convention on Long Range Transboundary Air Pollution of the UN-Economic Commission for Europe (UN/ECE-CLRTAP). CCE holds a UN/ECE-LRTAP mandate to develop critical thresholds - for the deposition and ambient concentration of air pollutants - beyond which ecosystems become subject to risk of damage. As such, critical thresholds can be regarded as indicators for ecosystem sustainability. The report provides results of critical loads for acidification and eutrophication and critical levels for tropospheric ozone. Maps of critical thresholds and their excess are included. The report also includes an extensive analysis of the reliability of critical loads and their background data. Critical thresholds are then used in the RAINS model to assess emission reductions of acidifying and eutrophying pollutants as well as chemical oxidants in terms of costs and ecosystem protection. RAINS and CCE critical thresholds are currently also being used for the scientific support of the acidification and ozone strategy development of the EU. Finally, the report contains 20 contributions of the scientific institutions which are part of the CCE network to assess critical thresholds.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM,

Resterend

Grootte
14596