Go to abstract

Samenvatting

Optreden kanker en oorzaakspecifiek overlijden na Balkanuitzending Er blijkt geen verband te zijn tussen uitzending van militairen naar de Balkan en het optreden van verschillende typen kanker, waaronder leukemie. Het aantal nieuwe gevallen van kanker en het aantal sterfgevallen in de periode 1993-2008 was onder Nederlandse Balkanmilitairen lager dan onder militairen die niet op de Balkan zijn geweest. Zowel de Balkanmilitairen als de niet-Balkanmilitairen had-den een lagere kans op kanker en sterfte vergeleken met even oude mannen uit de Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat is uitgevoerd naar aanleiding van een vermeend verband tussen uitzending naar de Balkan en het optreden van leukemie. Het aantal nieuwe gevallen van kanker onder de ruim 18.000 mannen die in de onderzochte periode naar de Balkan zijn uitgezonden, lag in totaal 15 procent lager dan onder even oude mannen uit de Nederlandse bevolking. Het aantal lag ook lager dan onder de 135.000 niet-Balkanmilitairen. Het aantal tumoren in de luchtwegen en borstholte lag de helft lager onder Balkanmilitairen dan onder de Nederlandse bevolking. De reden voor dit lage aantal is onbekend - er waren geen gegevens over roken en andere leefstijlfactoren beschikbaar. Ook het aan-tal leukemiegevallen lag lager, maar het verschil met de Nederlandse bevolking was niet significant. Voor het relatief kleine aantal vrouwen dat naar de Balkan is uitgezonden, is ook geen verhoogd aantal kankergevallen gevonden. Het totale aantal sterfgevallen onder Balkanmilitairen in de periode 1993-2008 lag 33 procent lager dan onder even oude mannen uit de Nederlandse bevolking. Het aantal lag ook lager dan onder de 135.000 niet-Balkanmilitairen. Ook de niet-Balkanmilitairen hadden een lager sterftecijfer dan andere Nederlandse mannen. Dit kan verklaard worden met het 'healthy worker effect': de werkende bevolking, en uitgezonden militairen in het bijzonder, zijn vanwege bijvoorbeeld de selectie op gezondheid door de dienstkeuring gezonder dan de algemene bevolking. Vooral sterfte aan kanker en hart- en vaatziekten lag lager onder Balkanmilitairen dan onder de Nederlandse bevolking.

Abstract

A study performed by the National Institute for Public Health and the Environ-ment (RIVM) found no association between the deployment of Dutch military personnel in the Balkan region and the incidence of cancer, including leukaemia. There were fewer new cases of cancer and deaths between 1993 and 2008 among Balkan deployed Dutch military personnel than among those who were not deployed to this region. Male military personnel of both groups had a lower chance of developing cancer or dying than men of similar age in the general Dutch population. In 2000, cases of leukaemia among Balkan deployed soldiers were reported in both the international and national media. This study, however, did not identify any increases in the number of cases of leukaemia among Balkan deployed soldiers.
The number of new cases of cancer among the 18,000 men who were deployed to the Balkans was 15% lower than expected based on rates in the general population. The cancer incidence was also lower among Balkan deployed soldiers as compared to the 135,000 soldiers who had not been deployed to the Balkans. The number of lung tumours was half that in the general population, but the underlying factors for this low incidence are unknown as data on smoking habits and other lifestyle factors were not available. The number of leukaemia cases among Balkan deployed military personnel was also lower than expected, but it was not significantly different from the expected number based on the Dutch population. No elevated risk of cancer was observed among the relatively small number of women military personnel who were deployed to the Balkans.
The total number of deaths among soldiers deployed to the Balkans was 33% lower than in the general population on a whole. The mortality rate was also lower among Balkan deployed soldiers than among non-Balkan deployed soldiers. The difference with the general population can be explained by the 'healthy worker effect' phenomenon that considers the working population, and the military population in particular, to be healthier than the general population on a whole due to health examinations at the time of enlistment and the physical demands of the profession. With regard to causes of death, those due to cancer and to diseases of the circulatory system were particularly lower among Balkan deployed military personnel as compared to the general population.

Overig

Grootte
3.14MB